รีเซต

กาชาดส่งความช่วยเหลือไปให้ผู้หนีภัยสู้รบและคนไทยชายแดนจังหวัดตาก

กาชาดส่งความช่วยเหลือไปให้ผู้หนีภัยสู้รบและคนไทยชายแดนจังหวัดตาก
มติชน
1 กรกฎาคม 2565 ( 12:20 )
15
กาชาดส่งความช่วยเหลือไปให้ผู้หนีภัยสู้รบและคนไทยชายแดนจังหวัดตาก

กาชาดไทยรุดส่ง ข้าวสาร อาหารแห้ง เจลล้างมือ แอลกอฮอล์มอบผู้ส่งความช่วยเหลือไปให้ผู้หนีภัยสู้รบและคนไทยชายแดนจังหวัดตาก

 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดเผยว่า นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากได้ส่งรายงานถึงสภากาชาดไทยว่า เมื่อ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ พร้อมด้วยนายชัยยศ ธรรมชาติ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นำกำลัง สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.พบพระ 9 คนไปประสานการปฏิบัติร่วมกับฝ่ายทหารบก.ควบคุม ฉก.ร.14 โดย ร้อยร.1413 และผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.วาเล่ย์เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พบพระ และ กองร้อย ตชด.346 เข้าช่วยเหลือและนำผู้หลบหนีภัยการสู้รบชาวเมียนมา(ผภสม.)ไปอาศัยในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวจำนวน 2 แห่ง จำนวนรวมทั้งสิ้น 855 คน ดังนี้

 

1. พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านมอเกอร์ไทย หมู่1 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จำนวน 305 คน แบ่งเป็นชาย 47 คน หญิง 132 คน เด็กชาย 54 คน และเด็กญิง 72 คน

 

2. พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านวาเล่ย์เหือ หมู่ 3 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จำนวน 550 คน แบ่งเป็นชาย 110 คน หญิง 204 คน ด.ช.118 คน และ ด.ญ.118 คน

 

ในขณะเดียวกันเหล่ากาชาดจังหวัดตากร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่ง ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือและแอลกอฮอล์ ไปมอบให้กับกลุ่มผู้หลบหนีภัยการสู้รบดังกล่าวรวมทั้งได้แจกจ่ายให้กับประชาชนไทยที่อยู่ในบริเวณชายแดนด้านบ้านมอร์เกอไทยหมู่1 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตากด้วย


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง