รีเซต

เปิดขั้นตอน! ลงทะเบียนไปทำงานซาอุฯ ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th

เปิดขั้นตอน! ลงทะเบียนไปทำงานซาอุฯ ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th
TNN ช่อง16
14 กุมภาพันธ์ 2565 ( 15:14 )
842
เปิดขั้นตอน! ลงทะเบียนไปทำงานซาอุฯ ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกรมการจัดหางาน เปิดลงทะเบียนทำงานที่ซาอุฯ ผ่านเว็บไซต์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 


กรมการจัดหางาน มีบริการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทย ไปต่างประเทศ (e-Sevice) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้แก่ คนหางาน บริษัทจัดหางาน นายจ้าง โดยให้บริการครอบคลุมการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทำงาน ในต่างประเทศ แจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ ของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re-entry) การขออนุญาตนายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน ในต่างประเทศ การขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ การขอคัดรายชื่อคนหางาน การขออนุญาต จัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ท่านที่สนใจไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้ที่

เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th แล้วเลือก “ลงทะเบียน” จากนั้นจะมีการเลือกประเภทสมาชิก ให้เลือก “คนหางาน” ทั้งนี้สามารถศึกษาคู่มือวิธีการ ลงทะเบียนคนหางานหน้าเว็บไซต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 


และสามารถติดตาม ข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas หรือติดต่อราชการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ในวันและเวลาราชการ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

สำหรับขั้นตอนลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ


ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางาน ข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูลสถานทดสอบฝีมือแรงงาน ข้อมูลสถานฝึกอบรม และข้อมูลตำแหน่ง

คลิกที่นี่


ประกาศรับสมัครงานไปทำงานต่างประเทศ คลิกที่นี่


 ข้อมูล : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง