รีเซต

เริ่ม 2 ม.ค. 2567 เก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย

เริ่ม 2 ม.ค. 2567 เก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย
TNN ช่อง16
27 ธันวาคม 2566 ( 17:03 )
35
เริ่ม 2 ม.ค. 2567 เก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย

กทม. ออกประกาศ เก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 15 บาทตลอดสาย เริ่ม 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป  


นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร กำหนดอัตราค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2 ทั้ง 2 ช่วง ในอัตรา 15 บาท ตลอดสาย  เริ่ม 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป  

เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายจะจัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2 ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ในอัตราคงที่ 15 บาทตลอดสาย 


อาศัยอำนาจตามข้อ 4 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552  จึงขอประกาศ ดังนี้ 


1. ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ฉบับ คือ ประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564  เรื่อง การกำหนดค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การกำหนดค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

2. ให้จัดเก็บค่าโดยสารโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสีเขียว 15 บาท ทั้ง 2 โครงการ ดังนี้

2.1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - เคหะสมุทรปราการ (ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท) ระยะทาง 12.80 กิโลเมตร จำนวน 9 สถานี จากสถานีสำโรง (E15) ถึงสถานีเคหะสมุทรปราการ (E23)

2.2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต (จากสถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) ถึงสถานีคูคต (N24)) ระยะทาง 18.40 กิโลเมตร จำนวน 16 สถานี


สำหรับกรณีเดินทางข้ามระบบส่วนต่อขยายที่ 1 กับเส้นทางต่อขยายทั้ง 2 ช่วง จะไม่คิดค่าโดยสารเพิ่มแต่อย่างใดข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร 

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง