รีเซต

พ่อแม่ 5 นายพรานยิงเสือโคร่ง ถูกกรมอุทยานฯ ขับไล่-รื้อถอนบ้านให้พ้นเขต อช. 30 วัน

พ่อแม่ 5 นายพรานยิงเสือโคร่ง ถูกกรมอุทยานฯ ขับไล่-รื้อถอนบ้านให้พ้นเขต อช. 30 วัน
มติชน
18 มกราคม 2565 ( 14:27 )
24
พ่อแม่ 5 นายพรานยิงเสือโคร่ง ถูกกรมอุทยานฯ ขับไล่-รื้อถอนบ้านให้พ้นเขต อช. 30 วัน

พ่อแม่ 5 นายพรานคดียิงเสือโคร่ง ถูกกรมอุทยานฯ ขับไล่-รื้อถอนบ้านให้พ้นเขต อช. ภายใน 30 วัน ฐานรู้ว่าผู้ต้องหาทำผิดแต่ไม่ห้าม ไม่รื้อถอน เจอคุก 4-20 ปี ปรับ 400,000 บาท ถึง 2 ล้านบาท

 

วันที่ 18 ม.ค. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) สั่งการให้ นายกมลาศ อิสอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม นายศรันย์วุฒิ พรสรายุทธ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.18 (วังเกียง) และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า รวม 30 นาย ให้ไปติดประกาศคำสั่ง ที่บ้านผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ประกอบด้วย

 

 

1.นายรัชชานนท์ เจริญทรัพย์ อายุ 30 ปี 2.นายศุภชัย เจริญทรัพย์ อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 91/พ หมู่ที่ 4 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 3.นายจอแห่ง ธนารักษ์ อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/พ หมู่ที่ 4 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 4.นายกูกือ ยินดี อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/พ หมู่ 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ และ 5.นายโชเอ ไม่มีนามสกุล อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29/ช หมู่ที่ 4 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดี ในข้อหาล่าสัตว์ป่าคุ้มครองเสือโคร่ง ที่ใกล้สูญพันธุ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งข้อหาอื่นๆ อีก 10 ข้อหา รวมเป็น 11 ข้อหา เมื่อวันที่ 12 ม.ค. และวันที่ 15 ม.ค.65 ซึ่งในวันเดียวกัน คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักอาศัยของผู้ต้องหา 5 คน (4 หลัง) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แต่ไม่พบพยานหลักฐานการกระทำการกระทำผิด

 

 

โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า ให้ผู้ต้องหาทั้ง 5 คนหรือญาติหรือบริวาร ที่อยู่ในบ้าน หรือโรงเรือนทั้ง 4 หลังดังกล่าวต้องออกไปให้พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมและต้องรื้อถอน บ้าน หรือโรงเรือน ไปให้พ้นในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ภายใน 30 วัน นับแต่วันนี้ มิฉะนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 19 (1) ฐาน ยึดถือครอบครอง ที่ดินภายในเขตอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 4 แสนบาท ถึง 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบาย ‘ทส.เป็นหนึ่งเดี่ยว’ และ ‘ทส. ยกกำลัง X’ ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามข้อสั่งการ ของนาย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อสั่งการของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ยกระดับการปฏิบัติการ ในการป้องกัน และปราบปราม การลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า และล่าสัตว์ป่า ให้เด็ดขาด และเข้มข้น ในจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน หรือญาติหรือ บริวาร ที่อยู่อาศัย ในบ้าน หรือโรงเรือน ทั้ง 4 หลังดังกล่าว ได้รับการผ่อนปรน ให้อยู่อาศัย ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 แต่มติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว ด้านป้องกันพื้นที่ ป่าไม้และอื่นๆ ได้บัญญัติไว้ว่า ถ้ามีการกระทำการใดๆ อันเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่ หรือขยายพื้นที่อยู่อาศัย ที่ทำกินเพิ่มเติม หรือเป็นการทำลาย หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่า หรือสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการ ตามกฎหมายโดยเฉียบขาด

 

และเพื่อป้องกัน มิให้มีการยึดถือครอบครองพื้นที่ ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ สั่งให้ผู้กระทำความผิดออกจากพื้นที่ ทำลาย รื้อถอน และหรือ ดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

 

ดังนั้นการที่ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ได้กระทำการล่าเสือโคร่งที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ใกล้สูญพันธุ์ หรือกระทำการ ผิดกฎหมายข้อหาอื่นๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ส่วนญาติหรือบริวาร ที่อยู่อาศัยในบ้านหรือโรงเรือนดังกล่าว รู้ หรือ ควรรู้ ในเรื่องดังกล่าว กับไม่ห้ามปราม การกระทำในลักษณะดังกล่าว เป็นการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการฝ่าฝืนหรือผิดเงื่อนไข ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิ.ย.2541 ด้านป้องกัน เพราะฉะนั้นผู้ต้องหาทั้ง 5 คน หรือญาติ หรือบริวารที่อยู่ในบ้านหรือโรงเรือนทั้ง 4 หลังดังกล่าว จึงต้องออกจากในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และต้องทำลาย รื้อถอน บ้านหรือ โรงเรือน ทั้ง 4 หลัง ดังกล่าว ไปให้พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ด้วย ตามมติ ครม. 30 มิ.ย.2541 ด้านป้องกัน ที่ได้บัญญัติไว้

 

ซึ่งกรณีดังกล่าวศาลฎีกาได้เคยมีคำพิพากษาวางแนวเป็นบรรทัดฐานไว้ว่า บุคคลใดถึงแม้อ้างว่า มาอยู่ก่อนหรืออยู่หลังประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หากมิได้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองโดยชอบกฎหมายในที่ดินนั้น ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะมาอยู่อาศัยนานเพียงใดก็ตาม เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 2480/2541

 

ทั้งนี้จุดล่าเสือโคร่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ส่วนบ้านพักผู้ต้องหา 5 คน 4 หลัง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง