UK ไม่ต้องผลิตไฟฟ้าเอง !! ใช้สายเคเบิลใต้น้ำ 450 ไมล์ ดึงพลังงานจากนอร์เวย์มาใช้

UK ไม่ต้องผลิตไฟฟ้าเอง !! ใช้สายเคเบิลใต้น้ำ 450 ไมล์ ดึงพลังงานจากนอร์เวย์มาใช้
TNN ช่อง16
5 ตุลาคม 2564 ( 15:32 )
24
UK ไม่ต้องผลิตไฟฟ้าเอง !! ใช้สายเคเบิลใต้น้ำ 450 ไมล์ ดึงพลังงานจากนอร์เวย์มาใช้

ปัญหาพลังงานขาดแคลนของ UK ได้ถูกแก้ปัญหาแล้ว เมื่อทางประเทศทำการเชื่อมสายเคเบิลใต้ทะเลระยะทาง 450 ไมล์ (724 กม.) ดึงพลังงานจากนอร์เวย์มาใช้ได้สำเร็จ หลังจากดำเนินการมากว่า 6 ปี ภายใต้โครงการ North Sea Link


ตามข้อมูล โครงการ North Sea Link ได้รับอนุญาตในปี 2014 และดำเนินการจนแล้วเสร็จในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ตัวสายเคเบิลใต้น้ำต้องวิ่งผ่านใต้อุโมงค์ระยะทางกว่า 1.4 ไมล์ อยู่ใต้พื้นทะเลระหว่าง 3-9 ฟุต ผ่านภูเขาใกล้กับโรงไฟฟ้า Kvilldal ของนอร์เวย์ สายเคเบิลจะไปติดตั้งที่เมือง Blyth เมืองเล็ก ๆ บนชายฝั่งตะวันออกซึ่งได้รับการทำเครื่องหมายว่าเป็นเขตพลังงานทดแทน Renewable Energy Zone 


ใช้กระแสไฟตรงแรงดันสูง High Voltage Direct Current (HVDC) ในการส่งกำลัง ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยให้สามารถควบคุมการส่งพลังงานจำนวนมากและลดการสูญเสียพลังงานได้ ปลายสายเคเบิลทั้งในแต่ละข้างจะมีสถานีสำหรับแปลงพลังงานตั้งอยู่ สำหรับเพื่อใช้เป็นที่เปลี่ยนพลังงานกลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อนำไปใช้งานประจำวันต่อไป


ในการทดสอบเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สายเคเบิลสามารถส่งกำลังไฟฟ้าได้มากถึง 700 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถเพิ่มได้อีก 2 เท่าในอีก 3 เดือนข้างหน้า เพื่อใช้เป็นพลังงานสำหรับบ้านเรือนจำนวนกว่า 1.4 ล้านหลัง ในอนาคตทาง UK ยังมีแผนที่จะเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของเดนมาร์กและเยอรมนีในรูปแบบเดียวกันอีกด้วย


แหล่งที่มา bbc.co.uk

ข่าวที่เกี่ยวข้อง