รีเซต

กพท. ปลดล็อก สายการบินในประเทศ ขายตั๋วได้ 100% ไม่ต้องเว้นที่นั่ง

กพท. ปลดล็อก สายการบินในประเทศ ขายตั๋วได้ 100% ไม่ต้องเว้นที่นั่ง
ข่าวสด
17 มิถุนายน 2563 ( 16:11 )
547
กพท. ปลดล็อก สายการบินในประเทศ ขายตั๋วได้ 100% ไม่ต้องเว้นที่นั่ง

 

กพท. ปลดล็อก สายการบินในประเทศ ขายตั๋วได้ 100% ไม่ต้องเว้นที่นั่ง

วันที่ 17 มิ.ย. นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2563 และปัจจุบันมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย.63 ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการบางอย่าง ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินมาก่อนแล้วเป็นลำดับ

 

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด

 

โดยในส่วนของการขนส่งสาธารณะข้ามจังหวัดโดยอากาศยาน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้กำหนดแนวทางสำหรับกรณีที่ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลอาจพิจารณาจัดให้บริการผู้โดยสารบนอากาศยานได้ครบทุกที่นั่ง ภายใต้การควบคุม กำกับและดูแลระบบหมุนเวียนอากาศภายในอากาศยานให้ได้ตามมาตรฐาน

 

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางดังกล่าว กพท. ได้ประกาศกำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นการเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้ยกเลิกการจำกัดจำนวนที่นั่งที่จะให้บริการบนอากาศยาน โดยให้สายการบินสามารถจำหน่ายบัตรโดยสารได้100% โดยไม่ต้องที่เว้นระยะห่างที่นั่งโดยสารระหว่างผู้โดยสารแต่ละคน

2. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศตรวจสอบและดำเนินการบำรุงรักษาระบบหมุนเวียนอากาศภายในอากาศยาน และเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือ High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในคู่มือผู้ผลิต

3. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศติดตามดูแลให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่บนอากาศยาน

4. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศแจ้งเตือนผู้โดยสารให้รับทราบและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการทางสาธารณสุขในระหว่างการเดินทาง

และให้ทราบว่าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและมาตรการดังกล่าวเป็นความผิดและอาจได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ ทั้งนี้ให้เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.63 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง