รีเซต

วินมอ'ไซค์ ยื่นหนังสือ 'ศักดิ์สยาม' ทวงข้อเรียกร้อง ค้านเปิดทางรถส่วนบุคคลรับผู้โดยสาร

วินมอ'ไซค์ ยื่นหนังสือ 'ศักดิ์สยาม' ทวงข้อเรียกร้อง ค้านเปิดทางรถส่วนบุคคลรับผู้โดยสาร
มติชน
27 พฤศจิกายน 2563 ( 17:49 )
72
วินมอ'ไซค์ ยื่นหนังสือ 'ศักดิ์สยาม' ทวงข้อเรียกร้อง ค้านเปิดทางรถส่วนบุคคลรับผู้โดยสาร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบให้ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมขนส่งทางบก (ขบ.) ร่วมหารือและรับข้อร้องเรียนจากนายเฉลิม ชั่วทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย (สจท.) และคณะ ในวันที่ 27​พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

 

สจท. ได้ยื่นหนังสือเพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้องเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 และข้อสรุปในการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ดังนี้

 

1. ให้ ขบ. ดำเนินการตรวจสอบวินเถื่อนที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก ขบ. โดยให้กองตรวจการ ขบ. เร่งรัดการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

2. ให้ ขบ. ดำเนินการตรวจสอบการเพิ่มอัตราโทษของการกระทำความผิดของ บ. แกร็บ

 

3. ให้ ขบ. ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องบัตรเหลืองปลอม เพราะเป็นบัตรที่ ขบ. ไม่ได้เป็นผู้ออกให้

 

4. ให้ ขบ. เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบวินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การตัดเสื้อวินที่ซ้ำกัน

 

5. ให้ ขบ. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบการใช้รถที่ถูกกฎหมายโดยเร็ว

 

นอกจากนี้ สจท. ได้คัดค้านการยกร่างกฎกระทรวงเรื่องการแก้ไขให้สามารถนำรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถส่วนบุคคลมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นได้

 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะนำข้อเสนอแนะของ สจท. นำเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป พร้อมย้ำว่ากระทรวงคมนาคมยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวต่อไป

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง