สทนช. เร่งเดินหน้าต่อเนื่อง จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ตาม พ.ร.บ.น้ำ ปี’61

สทนช. เร่งเดินหน้าต่อเนื่อง จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ตาม พ.ร.บ.น้ำ ปี’61
มติชน
29 เมษายน 2564 ( 17:45 )
18
สทนช. เร่งเดินหน้าต่อเนื่อง จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ตาม พ.ร.บ.น้ำ ปี’61

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ครั้งที่ 1/2564 ว่า ภาพรวมการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำทั้งประเทศ เมื่อวันที่ 1-28 เมษายน 2564 มีจำนวนผู้มาขอยื่นจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ รวม 473 องค์กร อนุมัติแล้ว 61 องค์กร จากการประเมินเบื้องต้นแบ่งเป็น ภาคเกษตรกรรม 55 องค์กร ภาคอุตสาหกรรม 3 องค์กร และภาคพาณิชยกรรม 3 องค์กร

 

นายสำเริงกล่าวต่อว่า โดยเป็นการยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์สูงที่สุด จาก 4 ช่องทาง ได้แก่ 1.ยื่นจดทะเบียนออนไลน์ทาง เว็บไซต์ 2.ยื่นจดทะเบียนด้วยตนเองที่ สทนช. ส่วนกลาง 3.ยื่นจดทะเบียนด้วยตนเองที่ สทนช. ภาค 1-4 และ 4.ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

 

ทั้งนี้ จากการเปิดรับจดทะเบียนที่ผ่านมา พบว่ายังมีจำนวนผู้ยื่นจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำของแต่ละลุ่มน้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งต้องครบถ้วนในทุกประเภทกิจกรรมการใช้น้ำ และในบางรายยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญในสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

 

นายสำเริงกล่าวว่า เบื้องต้นได้มอบหมายให้ สทนช.ภาค 1-4 ที่รับผิดชอบในส่วนภูมิภาคปรับแนวทางการสร้างการรับรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วนได้อย่างต่อเนื่อง และทันต่อการคัดเลือกตัวแทนเพื่อมาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ภายในปี 2564 นี้

 

“สทนช.ขอเชิญชวนบุคคลซึ่งใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียงและอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกัน รวมตัวกันจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ราย ยื่นขอจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์ผู้ใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมตามภารกิจ องค์กรภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคพาณิชยกรรม

 

“สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์​ของ สทนช. หรือยื่นเอกสารด้วยตัวเองในส่วนกลางที่ สทนช. อาคารจุฑามาศ กรุงเทพฯ หรือส่งไปรษณีย์​มาที่ สทนช. เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป” นายสำเริงกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง