รีเซต

ศาลเชียงรายเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทออนไลน์แห่งแรกในภาคเหนือ

ศาลเชียงรายเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทออนไลน์แห่งแรกในภาคเหนือ
77ข่าวเด็ด
5 มิถุนายน 2563 ( 01:09 )
312
ศาลเชียงรายเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทออนไลน์แห่งแรกในภาคเหนือ

 

4 มิ.ย.63 08.00 น.ศาลจังหวัดเชียงราย เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทออนไลน์ นับเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ โดยนายอำนาจ เพียรไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงราย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ,นายประกิต มณีวงศ์,นายมงคลชัย ดวงแสงทอง ผู้ประนอมข้อพิพาท และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเชียงราย ซึ่งทางศาลจังหวัดเชียงรายได้สาธิตการให้บริการการไกล่เกลี่ยออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วลดการเดินทางมาติดต่อที่ศาล ลดความแออัดในการใช้ห้องพิจารณา เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมไม่อยู่รวมกันหนาแน่น ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
นายอำนาจ เพียรไทย กล่าวว่า ศาลจังหวัดเชียงรายได้นำเอาระบบการไกล่เกลี่ยออนไลน์เข้ามาใช้ในกระบวนการพิจารณาของศาล ตามที่ประธานศาลฎีกามีข้อกำหนดแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019

 

สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้นำเอานวัตกรรม”การไกล่เกลี่ยออนไลน์” มาใช้กับศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ซึ่งที่ศาลจังหวัดเชียงรายนับเป็นแห่งแรกในภาคเหนือที่นำการไกล่เกลี่ยออนไลน์เข้ามาใช้ เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

 

กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดความแออัดในการใช้ห้องพิจารณา ลดการเผชิญหน้า และยังทำให้คู่พิพาทสมัครใจและเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมากขึ้น เพียงแค่คู่ความมีโทรศัพท์มือถือและระบบการติดต่อ คู่ความจะอยู่ที่ไหนก็ได้ เมื่อทราบกำหนดนัดก็จะสามารถดำเนินการเจรจาติดต่อกันจนได้ข้อสรุปจากการเจรจาในการไกล่เกลี่ย ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ แอปพลิเคชั่น ไลน์ แชทรูม อีเมล์ วีดีโอคอล

 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆตามที่คู่พิพาทสะดวก และหากคู่พิพาทสามารถตกลงกันได้ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็จะนัดวันเวลาที่สะดวกเพื่อมาทำบันทึกข้อตกลงที่ศาลต่อไป

 

ข่าวโดย : นราธิป เนตรคำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง