รีเซต

สนง.ศาลยุติธรรม เร่งสอบ กรณีบุคลากรไม่ให้ข้อมูล รองสสจ.นนทบุรี ชี้ ปกปิดไทม์ไลน์มีโทษ

สนง.ศาลยุติธรรม เร่งสอบ กรณีบุคลากรไม่ให้ข้อมูล รองสสจ.นนทบุรี ชี้ ปกปิดไทม์ไลน์มีโทษ
มติชน
8 เมษายน 2564 ( 00:11 )
12
สนง.ศาลยุติธรรม เร่งสอบ กรณีบุคลากรไม่ให้ข้อมูล รองสสจ.นนทบุรี ชี้ ปกปิดไทม์ไลน์มีโทษ

สนง.ศาลยุติธรรม เร่งสอบ กรณีบุคลากรไม่ให้ข้อมูล รองสสจ.นนทบุรี ชี้ ปกปิดมีโทษ

 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน จากกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติการ โควิด 19 จ.นนทบุรี ได้เปิดเผยว่ามีผู้ป่วยชาย รายที่ 235 เป็นชายไทยอายุ 57 ปี รับราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล

 

 

ทั้งนี้ สื่อศาล ได้ระบุว่า จากกรณีที่มีการรายงานว่าข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมติดโควิด 19 แล้วไม่ยอมให้ข้อมูล สำนักงานศาลยุติธรรมจะประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ หากพบว่าเป็นบุคลากรฯ ภายใน สำนักงานศาลยุติธรรมจะพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

 

ขณะที่ นพ.สฤษดิ์ เจริญไชย รองนพ.สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นนทบุรี ได้โพสต์ เฟซบุ๊ก ระบุว่า ขอให้รีบเปลี่ยนใจให้ข้อมูล ก่อนจะบังคับใช้กฎหมาย

 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558

 

– มาตรา 45 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีอำนาจ (1) ให้มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (มาตรา 45 (1)) มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง