รีเซต

รายงานพบ 'นักเรียนจีน' 65% มีภาวะสายตาสั้น

รายงานพบ 'นักเรียนจีน' 65% มีภาวะสายตาสั้น
Xinhua
29 พฤษภาคม 2566 ( 14:13 )
52
รายงานพบ 'นักเรียนจีน' 65% มีภาวะสายตาสั้น

เซี่ยเหมิน, 29 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันเสาร์ (27 พ.ค.) รายงาน "สมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันและควบคุมภาวะสายตาสั้นในเด็กและวัยรุ่นแห่งชาติ" ที่ร่วมเผยแพร่โดยมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กในจีนและหัวเซี่ย อาย ฮอสพิทอล กรุ๊ป (Huaxia Eye Hospital Group) ระหว่างการประชุมแห่งหนึ่ง ระบุว่าภาวะสายตาสั้นโดยรวมของนักเรียนจีนระดับชั้นประถมและมัธยม เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 64.85การศึกษาดังกล่าวรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2019-2021 ครอบคลุมนักเรียนกว่า 4.55 ล้านคน จากโรงเรียนประถมและมัธยมแบบเต็มเวลา 4,027 แห่ง ทั่ว 51 เมือง ใน 19 มณฑลผลการวิจัยพบความชุกของภาวะสายตาสั้นอยู่ที่ร้อยละ 54 ในกลุ่มนักเรียนประถม ร้อยละ 78.18 ในกลุ่มนักเรียนมัธยมต้น และร้อยละ 87.05 ในนักเรียนมัธยมปลาย โดยความชุกของภาวะสายตาสั้นในเด็กผู้หญิงสูงกว่าเด็กผู้ชาย และตาขวาได้รับผลกระทบมากกว่าตาซ้ายหูชินรุ่ย หนึ่งในนักวิจัยและนักวิจัยหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมการมีสุขภาพตาที่ดีในหมู่นักเรียน เช่น การลดเวลาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ครอบคลุมเพื่อป้องกันภาวะสายตาสั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง