รีเซต

EGCO ลงทุนใน“เพียร์ พาวเวอร์” ลุยพัฒนาแพลตฟอร์มบล็อกเชนซื้อขายพลังงาน

EGCO  ลงทุนใน“เพียร์ พาวเวอร์” ลุยพัฒนาแพลตฟอร์มบล็อกเชนซื้อขายพลังงาน
ทันหุ้น
21 ธันวาคม 2564 ( 12:40 )
101
EGCO  ลงทุนใน“เพียร์ พาวเวอร์” ลุยพัฒนาแพลตฟอร์มบล็อกเชนซื้อขายพลังงาน

ข่าววันนี้ ทันหุ้น-บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป (EGCO) ประกาศเข้าลงทุนในสตาร์ทอัพ “เพียร์ พาวเวอร์” ในสัดส่วน 24.24% มุ่งพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีบล็อกเชนและแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน รองรับการเข้าสู่ยุคกระจายศูนย์ของธุรกิจพลังงาน พร้อมสร้างระบบนิเวศของธุรกิจพลังงานไฟฟ้าอย่างครบวงจร โดยได้ดำเนินการลงทุนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 

 

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนนำเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเพียร์ พาวเวอร์ กำลังพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการให้บริการด้านการเงินในธุรกิจของเพียร์ พาวเวอร์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน (Energy Trading Platform) เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคการกระจายศูนย์ของธุรกิจพลังงาน (Decentralized Energy) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป จะร่วมมือกับเพียร์ พาวเวอร์ โดยใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้าของเอ็กโก กรุ๊ป ในการจัดหาพลังงานหมุนเวียนสำหรับใช้กับศูนย์ข้อมูลและระบบประมวลผล (Data Center) ของเพียร์ พาวเวอร์ต่อไป

 

ปัจจุบันเพียร์ พาวเวอร์ เป็นสตาร์ทอัพในธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 มีธุรกิจหลักคือการให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงด้วยการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุน โดยเชื่อมต่อนักลงทุนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งนี้ เพียร์ พาวเวอร์ เป็นแพลตฟอร์มแรกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการระบบคราวด์ฟันดิงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในปี 2562 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง