รีเซต

พาณิชย์แจงชาวนาขายข้าวราคาตกเหตุ คุณภาพต่ำ-ความชื้นสูง-วัชพืชปะปน ยันเดินหน้าประกันรายได้

พาณิชย์แจงชาวนาขายข้าวราคาตกเหตุ คุณภาพต่ำ-ความชื้นสูง-วัชพืชปะปน ยันเดินหน้าประกันรายได้
ข่าวสด
25 เมษายน 2564 ( 15:41 )
88
พาณิชย์แจงชาวนาขายข้าวราคาตกเหตุ คุณภาพต่ำ-ความชื้นสูง-วัชพืชปะปน ยันเดินหน้าประกันรายได้

พาณิชย์แจงข้าวราคาตก - นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากที่มีข้อร้องเรียนของชาวนาที่ จ.กาฬสินธุ์ กำลังประสบความเดือดร้อนจากภาวะราคาข้าวเปลือกนาปรังตกต่ำนั้น กระทรวงพาณิชย์ขอชี้แจงว่า สำหรับข้าวที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวในช่วงนี้เป็นข้าวนาปรัง ซึ่งเป็นการเพาะปลูกในรอบที่ 2 ของเกษตรกรในบางพื้นที่ ซึ่งจะมีปริมาณข้าวเปลือกประมาณ 4.9 ล้านตัน คิดเป็น 16% ของปริมาณข้าวเปลือกทั้งหมด และจากการตรวจสอบกรณีข้อร้องเรียนของเกษตรกรที่จำหน่ายข้าวเปลือกนาปรังได้ที่ตันละ 6,700-6,800 บาท

 

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการซื้อขายในพื้นที่พบว่า การเพาะปลูกข้าวเหนียวนาปรังเป็นข้าวเกี่ยวสด ที่มีความชื้น และเกษตรกรส่วนใหญ่จะเพาะปลูกพันธุ์ข้าวนาปรัง เช่น กข22 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพื้นแข็ง เมื่อสีแปรสภาพจะได้ข้าวน้อย ประกอบกับพบปัญหาด้านคุณภาพข้าวบางส่วนได้รับน้ำไม่ทั่วถึงเพียงพอเนื่องจากน้ำในเขื่อนมีน้อย และพบข้าววัชพืชปะปนจากรถเกี่ยวนวด (สีเข้มมีหาง) โดยในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ พบว่ามีพื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลือกนาปรังประมาณ 190,000 ไร่ ผลผลิตประมาณ 100,000 ตัน ออกสู่ตลาดแล้วกว่า 70% มีแหล่งเพาะปลูกข้าวเปลือกนาปรังบริเวณเขื่อนลำปาว ซึ่งพี่น้องเกษตรกรจะเพาะปลูกข้าวเปลือกเหนียวในบริเวณนี้เป็นหลัก

 

 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 โดยได้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2563/64 (รอบ2) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยได้จัดสรรงบประมาณ วงเงิน 49,509.81 ล้านบาท สำหรับการประกันรายได้ และช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรอีกไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 20 ไร่ วงเงิน 56,095.63 ล้านบาท

 

 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกพบว่า อยู่ในช่วงชะลอตัวทั้งการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวลดลงโดยข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว (กข6) ความชื้นไม่เกิน 15% ราคาตันละ 10,300-10,800 บาท (เกี่ยวสดตันละ 7,800-8,400 บาท) ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาซึ่งมีราคาอยู่ที่ตันละ 11,000-11,500 บาท (เกี่ยวสดตันละ 8,500-8,900 บาท) ข้าวเปลือกเหนียวคละ ความชื้นไม่เกิน 15% ราคาตันละ 9,500-10,500 บาท (เกี่ยวสดตันละ 7,300-8,100 บาท) ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาซึ่งมีราคาอยู่ที่ตันละ 10,000-11,000 บาท (เกี่ยวสดตันละ 7,700-8,500 บาท)

 

 

ทั้งนี้ แม้ว่าราคาข้าวเปลือกนาปรังจะมีการปรับลดลง แต่ยังคงสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาข้าวเปลือกเหนียวในช่วงการผลิตนาปีรอบแรกซึ่ง ในช่วงเดือนต้นฤดูกาล ต.ค. 2564 มีราคาข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 15% อยู่ที่ประมาณตันละ 9,500-10,000 บาท ซึ่งเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวเหนียวได้รับชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปแล้ว

 

 

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าภายในได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้กำกับดูแลตรวจสอบเครื่องชั่งเครื่องวัดความชื้นรวมทั้งการซื้อขายข้าวเปลือกให้มีการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรให้เป็นไปตามคุณภาพอย่างแท้จริง หากเกษตรกรพบการเอารัดเอาเปรียบสามารถแจ้งได้ผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

 

 

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีความจำเป็นจะดำเนินการเชื่อมโยงตลาดโดยให้โรงสีนอกพื้นที่เข้าไปรับซื้อผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อกระตุ้นการซื้อขายและเกิดการแข่งขันด้านราคาให้เป็นไปตามคุณภาพข้าวอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินการกับข้าวเปลือกเหนียวนาปี ในรอบที่ 1 เมื่อเดือนพ.ย. 2563 ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง