รีเซต

‘บิ๊กอู๋’แก้กระทบอาชีพหลังโควิด

‘บิ๊กอู๋’แก้กระทบอาชีพหลังโควิด
ข่าวสด
11 กรกฎาคม 2563 ( 09:19 )
53
‘บิ๊กอู๋’แก้กระทบอาชีพหลังโควิด

 

วันที่ 10 ก.ค. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธาน กมธ.แรงงาน วุฒิสภา นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.อ่างทอง รับฟังสภาพปัญหาของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้มีการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา

 

บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างไรบ้าง ตลอดจนการวางแผนการดำเนินงานภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย

 

จุดแรก ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (บ้านยางกลาง) ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา ที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ตาม “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19” ซึ่งในโครงการนี้ จ.อ่างทอง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่ว่างงานจากผลกระทบโควิดมีงานทำมีรายได้ไว้จุนเจือครอบครัว

 

จุดที่สอง บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) สถานประกอบกิจการผลิตเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ยอดสั่งซื้อสินค้าลดลง ต้องชะลอกำลังการผลิต

 

ปัจจุบันมีลูกจ้าง 932 คน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์เข้าไปให้ความรู้ โดยเป็นพี่เลี้ยงจนกระทั่งในที่สุดใช้มาตรา 75 ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2545 โดยการผลัดเปลี่ยนให้ลูกจ้างทยอยกันหยุดครั้งละ 100 กว่าคน คนละ 7-15 วัน เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ประกอบการ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการรักษา

 

สภาพการจ้างให้ได้นานที่สุด และเมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย พนักงานสามารถกลับเข้าไปทำงานได้ตามปกติ

 

“ในส่วนของจังหวัดอ่างทองมีผู้ประกันตนขอรับสิทธิว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 จำนวน 503 คน สถานประกอบการใช้มาตรา 75 จำนวน 5 แห่ง ลูกจ้าง 1,332 คน จากการรับฟังสภาพปัญหา

 

ในพื้นที่ด้านแรงงาน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์โควิดคลี่คลายลงแล้ว จากนี้รัฐบาลจะได้มีการขับเคลื่อนในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้มีงานทำ ทั้งการหางานให้ การ Up skill/Re skill เพื่อให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้นตามความต้องการของ ผู้ประกอบการ และมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตต่อไป” พล.ต.อ.อดุลย์กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง