รีเซต

มาฆบูชา 2565 เปิดวิธีการ ‘เวียนเทียน’ อย่างไรห่างไกลโรคโควิด-19

มาฆบูชา 2565 เปิดวิธีการ ‘เวียนเทียน’ อย่างไรห่างไกลโรคโควิด-19
TNN ช่อง16
16 กุมภาพันธ์ 2565 ( 08:55 )
153
มาฆบูชา 2565 เปิดวิธีการ ‘เวียนเทียน’ อย่างไรห่างไกลโรคโควิด-19


เนื่องด้วยวันนี้ ( 16 ก.พ. 65 ) เป็น วันมาฆบูชา 2565 หลายศาสนสถานได้จัดงานพิธีกรรมทางศาสนา โดยคาดว่าจะมีประชาชนเข้าวัดทำบุญ เพื่อเวียนเทียน เป็นจำนวนมาก ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ดังนั้นประชาชนที่มาร่วมงานควรปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ร่วมพิธีเวียนเทียน อย่างไรให้ห่างไกลโรคโควิด-19 ดังต่อไปนี้

1.สวมหน้ากากอนามัยทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา

2.เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ตามจุดที่กำหนด ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกัน

3.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

4.จัดสำรับภัตตาหารถวายพระเฉพาะรูป

5.ใช้ทางเลือกใหม่ เช่น เวียนเทียน/ทำบุญออนไลน์  (เวียนเทียนออนไลน์ คลิกที่นี่ )

6.งดการดื่มแอลกอฮอล์ หรือลักลอบเล่นการพนัน

7. หากมีอาการทางเดินหายใจ หรือมีความเสี่ยงสงสัยติดเชื้อ ให้ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK กักตัวอยู่บ้านและไม่เข้าร่วมงาน

 ใน วันมาฆบูชา ต้องเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) โดยจัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้ามาใช้บริการ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะช่วงฟังเทศนาธรรม ทำบุญถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียน รวมถึงการดูแลความสะอาดของสถานที่และให้เปิดโล่งเพื่อการระบายอากาศที่ดี ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องป้องกันตนเองขั้นสูงสุดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งคัดกรองความเสี่ยงตนเองทุกวัน หากมีไข้ ไอ หรือมาจากพื้นที่เสี่ยงควรงดออกจากบ้าน เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 สำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว แนะนำให้หลีกเลี่ยงการทำบุญที่วัด ให้ทำบุญผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และเปลี่ยนเป็นการเวียนเทียนออนไลน์แทน ก็เป็นการสั่งสมบุญ และสร้างความสุขทางใจได้เช่นเดียวกัน

บทสวดมนต์เวียนเทียน “วันมาฆบูชา

เวียนเทียนรอบรอบที่ 1 สวดมนต์ระลึกถึงพระพุทธ
- อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

เวียนเทียน รอบที่ 2 สวดมนต์ระลึกถึงพระธรรม

- สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ
เวียนเทียน รอบที่ 3 สวดมนต์ระลึกถึงพระสงฆ์

- สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

ภาพจาก :  AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง