รีเซต

เช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565 เปิดเกณฑ์เงินช่วยเหลือเกษตรกรจากน้ำท่วม ใครได้บ้าง

เช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565 เปิดเกณฑ์เงินช่วยเหลือเกษตรกรจากน้ำท่วม ใครได้บ้าง
Ingonn
17 ตุลาคม 2565 ( 11:25 )
2.5K
เช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565 เปิดเกณฑ์เงินช่วยเหลือเกษตรกรจากน้ำท่วม ใครได้บ้าง

ข่าวน้ำท่วม สถานการณ์น้ำท่วม ล่าสุด น้ำท่วม วันนี้ ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โดยภาครัฐ ได้เปิดเกณฑ์เงินช่วยเหลือเกษตรกรจากน้ำท่วม ล่าสุด หากเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย น้ำท่วมนา น้ำท่วมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ สามารถขอเงินเยียวยาได้ เช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565 มีอะไรบ้าง

 

หลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  ซึ่ง คือ เงินที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้สำรองจ่ายตามที่ ระเบียบกำหนด ซึ่งผู้ประสงค์ขอยืมเงินมีความจำเป็นต่อการใช้จ่ายเงินเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

เช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565

 

เงินเยียวยาเกษตรกร ชาวนา พืชไร่

จะช่วยเหลือตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ 

 • ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ 
 • พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่
 • ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 4,048 บาท ต่อไร่ 

 

เงินเยียวยาชาวประมง  สัตว์น้ำ

 • ปลาทุกชนิด หรือ สัตว์น้ำอื่น ที่เลี้ยงในบ่อดิน หรือนาข้าว หรือร่องสวน ไม่เกินรายละ 5 ไร่ ไร่ละ 4,682 บาท  
 • กุ้งหอยทะเล ไร่ละ 11,780 บาท  ไม่เกินรายละ 5 ไร่
 • การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง บ่อซีเมนต์ ช่วยเหลือตารางเมตรละ 368 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร 

 

เงินเยียวยาปศุสัตว์ 

โดยให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว ดังนี้

 • โค ตัวละ 13,000 – 35,000 บาท รายละไม่เกิน 5 ตัว   
 • กระบือ ตัวละ 15,000 – 39,000 บาท  รายละไม่เกิน 5 ตัว   
 • สุกร ตัวละ 1,500 – 3,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ตัว  
 • แพะ/แกะ ตัวละ 1,500 – 3,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ตัว  
 • ไก่พื้นเมือง / ไก่งวง 30-80 บาท รายละไม่เกิน 300 ตัว  
 • ไก่ไข่ 30-100 บาท รายละไม่เกิน 1,000 ตัว  
 • ไก่เนื้อ 20-50 บาท รายละไม่เกิน 1,000 ตัว  
 • เป็ดไข่ 30-100 บาท รายละไม่เกิน 1,000 ตัว  
 • เป็ดเนื้อ / เป็ดเทศ 30-80 บาท รายละไม่เกิน 1,000 ตัว  
 • นกกระทา 10-30 บาท รายละไม่เกิน 1,000 ตัว  
 • นกกระจอกเทศ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ตัว  
 • ห่าน 100 บาท รายละไม่เกิน 300 ตัว  

 

พื้นที่น้ำท่วม ต้องการอพยพ ความช่วยเหลือด้านสัตว์เลี้ยง ติดต่อ ปศุสัตว์อำเภอ จังหวัด หรือ กรมปศุสัตว์ โทร 0 2653 4444 ต่อ 3315

 

เงินเยียวยาเกษตรกร ด้านอื่นๆ

 1. การปรับเกลี่ยพื้นที่ด้านการเกษตรที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่การไถพรวน การก่อสร้างคันดิน เพื่อการเพาะปลูกพืชหรือประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายโดยเหมาจ่ายโดยช่วยเหลือพื้นที่ที่เสียหายจริง ในอัตราไร่ละ 800 บาท


 2. การปรับเกลี่ยพื้นที่นาเกลือทะเลที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับพื้นที่ทำนาเกลือทะเล ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่ที่เสียหายจริง ในอัตราไร่ละ 1,220 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่


 3. ค่าซ่อมแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทานให้สามารถใช้งานได้ในช่วงฉุกเฉิน โดยให้ดำเนินการได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการระบายน้ำในกรณีใช้เครื่องจักรกลของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการขุดลอกเปิดทางน้ำ งานกำจัดวัชพืชที่กีดขวางการระบายน้ำ งานขุดลอกดิน ทราย วัสดุที่ทับถมทางระบายน้ำ ให้นำอัตราราคางานตามราคากลางที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณหรือกระทรวงการคลังมาใช้โดยอนุโลม


 4. ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าระวางบรรทุกรถไฟและเรือบรรทุกของเอกชนเพื่อใช้ในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัย และที่นำไปสนับสนุนหรือขนส่งพืชหญ้าอาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์ ให้เบิกจ่าย ดังนี้ 4.1 ค่าจ้างเหมารถยนต์และเรือบรรทุกของเอกชน ให้จ่ายเป็นรายวันตามราคาท้องถิ่น 4.2 ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น

 

ข้อมูล กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง