TrueID

ขะมักเขม้น! คนงานจีนวาง 'รางม้าเหล็กเร็วสูง' ในหูหนาน

ขะมักเขม้น! คนงานจีนวาง 'รางม้าเหล็กเร็วสูง' ในหูหนาน
Xinhua Thai
2 ธันวาคม 2564 ( 00:02 )
15
ขะมักเขม้น! คนงานจีนวาง 'รางม้าเหล็กเร็วสูง' ในหูหนาน

ฉางซา, 1 ธ.ค. (ซินหัว) -- กลุ่มคนงานง่วนอยู่กับงานวางรางรถไฟของทางรถไฟความเร็วสูงสายฉางเต๋อ-อี้หยาง-ฉางซา ที่เขตวั่งเฉิง นครฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน

 

ทั้งนี้ ทางรถไฟความเร็วสูงความยาว 157 กิโลเมตรสายดังกล่าว ซึ่งเชื่อมเมืองฉางเต๋อ อี้หยาง และฉางซาในมณฑลหูหนาน มีความเร็วออกแบบ 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และถือเป็นส่วนสำคัญในโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง