รีเซต

ยูเอ็นรับรอง เทศกาลตรุษจีน เป็นวันหยุดแบบไม่กำหนดวัน

ยูเอ็นรับรอง เทศกาลตรุษจีน เป็นวันหยุดแบบไม่กำหนดวัน
Xinhua
23 ธันวาคม 2566 ( 18:54 )
38
ยูเอ็นรับรอง เทศกาลตรุษจีน เป็นวันหยุดแบบไม่กำหนดวัน

(แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวชมโคมไฟที่พื้นที่ชมวิวเหล่าเหมินตงในนครหนานจิง มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน วันที่ 22 ม.ค. 2023)

สหประชาชาติ, 23 ธ.ค. (ซินหัว) -- เทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการให้เป็นวันหยุดแบบไม่กำหนดวัน (floating holiday) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในปฏิทินการประชุมและการพบปะหารือ ตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป

สมัชชาใหญ่แห่งองค์การฯ มีมติรับรองนัยสำคัญของเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญในหลายประเทศสมาชิกองค์การฯ พร้อมเชิญชวนหน่วยงานขององค์การฯ ทั้งที่สำนักงานใหญ่และสถานีปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ หลีกเลี่ยงการจัดประชุมหารือในช่วงเทศกาลตรุษจีน

มติข้างต้นได้รับการรับรองแบบไม่มีการลงคะแนนเสียงเมื่อวันศุกร์ (22 ธ.ค.) และจะเป็นข้อคำนึงถึงระหว่างการร่างปฏิทินการประชุมและการพบปะหารือในอนาคต

ไต้ปิง รองผู้แทนถาวรของจีนประจำองค์การฯ เผยว่าเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นวันหยุดตามประเพณีของจีนที่สมาชิกครอบครัวรวมตัวและอวยพรปีใหม่ ไม่เพียงมีแนวคิดอารยธรรมจีนเกี่ยวกับสันติภาพและความสามัคคี แต่ยังมีค่านิยมร่วมกันของมนุษยชาติ เช่น ครอบครัวที่รักใคร่กลมเกลียว การรวมกลุ่มทางสังคม และความสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

ไต้กล่าวว่าหลายประเทศยกให้เทศกาลตรุษจีนเป็นวันหยุดระดับชาติ และประมาณ 1 ใน 5 ของมนุษยชาติเฉลิมฉลองเทศกาลนี้อย่างหลากหลายรูปแบบ โดยความพยายามของจีนในการส่งเสริมเทศกาลตรุษจีนเป็นวันหยุดขององค์การฯ คือก้าวสำคัญอันเป็นรูปธรรมของการบรรลุแผนริเริ่มอารยธรรมระดับโลก (GCI) และการสนับสนุนความหลากหลายในอารยธรรมต่างๆ

มติข้างต้นเป็นเครื่องสะท้อนอิทธิพลของอารยธรรมจีน และมุ่งขยับขยายปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงสะท้อนคุณค่าของความหลากหลายและความครอบคลุมไม่แบ่งแยกที่องค์การฯ ส่งเสริมด้วย โดยการขึ้นทะเบียนเทศกาลตรุษจีนเป็นวันหยุดขององค์การฯ ได้รับการตอบรับในหมู่ประเทศสมาชิกและเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการองค์การฯ

อนึ่ง องค์การฯ กำหนดให้วันหยุดนักขัตฤกษ์ทั่วโลกเป็นวันหยุดแบบไม่กำหนดวัน และงดการจัดตารางการประชุมหารือในวาระดังกล่าว

(แฟ้มภาพซินหัว : เด็กเที่ยวชมการแสดงโคมไฟช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนในเทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีน วันที่ 26 ม.ค. 2023)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง