รีเซต

ในหลวง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ 112 ราย

ในหลวง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ 112 ราย
มติชน
8 ธันวาคม 2564 ( 22:15 )
15
ในหลวง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ 112 ราย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 จำนวน 112 คน ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง