ขนส่งฯแจ้งด่วน! ปิดงานทะเบียน-ใบขับขี่เขตจตุจักร 14 วัน

ขนส่งฯแจ้งด่วน! ปิดงานทะเบียน-ใบขับขี่เขตจตุจักร 14 วัน
TNN ช่อง16
1 กรกฎาคม 2564 ( 15:13 )
42
ขนส่งฯแจ้งด่วน! ปิดงานทะเบียน-ใบขับขี่เขตจตุจักร 14 วัน

วันนี้ ( 1 ก.ค. 64 )นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของส่วนทะเบียนรถยนต์ และส่วนใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 (จตุจักร) โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดทั้งหมดกักตัวสังเกตอาการ รวมถึงทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรการของกรมควบคุมโรคแล้ว   

 

 

สำหรับบริเวณที่พบผู้ติดเชื้อเป็นส่วนงานให้บริการประชาชน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการงานด้านทะเบียน และใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 2-15 ก.ค.64 รวมเวลา 14 วัน โดยจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป 

 

 

 

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินการทางทะเบียนที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้ ซึ่งตรงกับช่วงที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 (จตุจักร) ปิดให้บริการ เช่น โอนรถ แจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ หรือแจ้งเลิกใช้รถ เป็นต้น ขนส่งทางบก  ได้ขยายระยะเวลาให้มาดำเนินการได้ในภายหลังจนถึงวันที่ 31 ก.ค.64 โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดและจะได้รับการงดเว้นค่าปรับ เพื่อให้เจ้าของรถไม่ต้องรีบเร่งมาดำเนินการ

 

 

 อย่างไรก็ตาม กรณีประชาชนที่มีความจำเป็นต้องติดต่องานด้านทะเบียน และใบขับขี่สามารถติดต่อขอดำเนินการได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (บางขุนเทียน) พื้นที่ 2 (ตลิ่งชัน) พื้นที่ 3 (สุมขุมวิท) และพื้นที่ 4 (มีนบุรี) ในวันทำการปกติ ขอความร่วมมือเฉพาะการดำเนินการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโควิด-19 

นอกจากนี้ได้ปรับการให้บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์  แนะนำให้ใช้บริการออนไลน์ ลดการแพร่ระบาด 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง