เลยเริ่มวิกฤต! ติดเชื้อเพิ่มก้าวกระโดด-คนขายหวยทะลุ 105 ราย

เลยเริ่มวิกฤต! ติดเชื้อเพิ่มก้าวกระโดด-คนขายหวยทะลุ 105 ราย
TNN ช่อง16
19 กรกฎาคม 2564 ( 21:44 )
20
เลยเริ่มวิกฤต! ติดเชื้อเพิ่มก้าวกระโดด-คนขายหวยทะลุ 105 ราย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ 38/2564 ร่วมกับ คณะกรรมการฯศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย ครั้งที่ 29/2564 และคณะกรรมการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีนายโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์  พินิชพานิชย์  ปลัดจังหวัดเลย  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ


นายปรีดา วรหาร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย และนายแพทย์ยอดลักษ์  สัยลังกา  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย รายงานที่ประชุมว่า วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จังหวัดเลยมีผู้ป่วยรายใหม่ 25 ราย (อ.เมือง 1 ราย อ.ปากชม  1 ราย  อ.วังสะพุง 9 ราย  อ.ภูหลวง  6 ราย  อ.ผาขาว 2 ราย     อ.เอราวัณ 5 ราย และ อ.หนองหิน  1 ราย)  ตัวเลขผู้ป่วยยืนยันสะสม 535 ราย ขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 331 ราย หายป่วยแล้ว 203 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย และในวันนี้หายป่วยกลับบ้านแล้ว 16 ราย (อ.ด่านซ้าย 7 ราย อ.เมือง 2 ราย อ.นาแห้ว 1 ราย อ.วังสะพุง  4 ราย และ อ.ภูหลวง 2 ราย) ยังคงต้องติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 359 ราย โดยอาการผู้ป่วยยืนยันที่รักษาอยู่รวม 331 ราย ดังนี้.


- ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ไม่มีปอดอักเสบ  180 ราย   - มีปอดอักเสบไม่รุนแรง  127 ราย   - มีปอดอักเสบรุนแรง  24 ราย    สำหรับเตียงมีทั้งหมด 430 เตียง  ใช้ไป  320 เตียง คิดเป็น 74.42%  ยังคงเหลือเตียง 110 เตียง คิดเป็น 25.58%

 

โดยจังหวัดเลย เป็น 1 ใน 53 จังหวัด  ที่ถูกปรับเป็นพื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เนื่องจาก 1. มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเร็ว (ตัวเลขก้าวกระโดดแม้จำนวนตัวเลขจะน้อยกว่าจังหวัดใกล้เคียง)  2. ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลต้า และ 3. จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการหนักมีตัวเลขเพิ่มขึ้น  

 

อย่างไรก็ตาม  ขณะนี้ผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดเลย  มาจากนอกพื้นที่มีมากกว่า 88 % โดยที่ประชุมฯ ขอให้ทุกอำเภอจัดเตรียมสถานที่พักสำหรับแยกผู้ติดเชื้อ (Community Isolation : CI)

 

นอกจากนี้  ที่ประชุมฯ  มีมติเห็นชอบในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม 608 ในสัดส่วน 80 : 20 ได้แก่ 80 % สำหรับกลุ่มอายุ 60 ปี และ 7 กลุ่มโรค + หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป  ส่วนอีก 20 เปอร์เซ็นต์ สำหรับประชาชนทั่วไป


ทั้งนี้ เป็นที่สังเกตุ ว่าในช่วงนี้ผู้ที่ติดเชื้อจากผู้ค้าลอตเตอรี่ ในพื้นที่จังหวัดเลยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเมื่อวานนี้รวม 91 ราย วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เกี่ยวข้องกับการขายลอตเตอรี่ เพิ่มอีก 14 ราย รวมเป็น 105 คน ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด และเป็นที่จับตามองของจังหวัดเลย เพื่อเตรียมจัดการที่เหมาะสมต่อไป

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง