สมุดปกขาวเผย 'โครงการพลังงาน' หนึ่งใน 'กุญแจแก้จน' ของจีน

สมุดปกขาวเผย 'โครงการพลังงาน' หนึ่งใน 'กุญแจแก้จน' ของจีน
Xinhua Thai
21 ธันวาคม 2563 ( 19:54 )
34
สมุดปกขาวเผย 'โครงการพลังงาน' หนึ่งใน 'กุญแจแก้จน' ของจีน

ปักกิ่ง, 21 ธ.ค. (ซินหัว) -- ขณะที่จีนกำลังมุ่งส่งเสริมให้ใช้พลังงานเป็นแรงกระตุ้นสำคัญเพื่อบรรเทาความยากจน เมื่อวันจันทร์ (21 ธ.ค.) สำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้เผยแพร่สมุดปกขาวหรือรายงานทางการเรื่อง "พลังงานในจีนยุคใหม่" (Energy in China's New Era) โดยระบุว่าจีนได้ดำเนินโครงการพลังงานสำคัญจำนวนมากในพื้นที่ยากไร้หลายแห่ง เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานและเพิ่มแรงผลักดันใหม่ให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น

 

นี่คือข้อเท็จจริงและตัวเลขบางส่วนเกี่ยวกับโครงการบรรเทาความยากจนที่จีนดำเนินการในช่วงหลายปีมานี้ เพื่อเอาชนะความยากจนผ่านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านพลังงานในพื้นที่ชนบท-- จีนให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาพลังงานในฐานการปฏิวัติเก่า พื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ พื้นที่ชายแดน และพื้นที่ยากไร้ รวมถึงการสร้างฐานส่งพลังงาน เพื่อส่งไฟฟ้าสะอาดส่วนเกินไปยังพื้นที่อื่นๆ ของจีน

 

ซึ่งช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้อย่างมาก-- จีนได้ใช้แนวทางที่ยั่งยืนในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำ โดยรับประกันว่าการย้ายถิ่นฐานและการตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้คนจะเป็นไปอย่างราบรื่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ย้ายถิ่นฐานในโครงการเหล่านี้จะมีวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้ดีขึ้น เพื่อให้พวกเขาได้รับประโยชน์จากการพัฒนาทรัพยากรมากขึ้น-- จีนได้เพิ่มงบประมาณและนโยบายสนับสนุนด้านพลังงานสะอาด เช่น ชีวมวล พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และไฟฟ้าพลังงานน้ำในพื้นที่ยากไร้-- ในปี 2017 จีนได้ดำเนินการปรับปรุงและยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าของพื้นที่ชนบทในตำบลเล็กๆ และหมู่บ้านศูนย์กลาง

 

รวมถึงจัดสรรพลังงานให้บ่อสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า และจัดหาไฟฟ้าสำหรับใช้งานเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์แก่หมู่บ้านยากไร้หลายแห่ง เอื้อประโยชน์แก่หมู่บ้าน 78,000 แห่งและชาวชนบท 160 ล้านคน-- ในปี 2019 จีนประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนและยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าในชนบทครั้งใหม่ โดยมีอัตราความน่าเชื่อถือในการจัดส่งพลังงานถึงร้อยละ 99.8 และอัตราคุณสมบัติแรงดันไฟฟ้าแบบรวม (integrated voltage qualification) ที่ร้อยละ 97.9 ขณะที่มีการจัดตั้งบริการจ่ายไฟที่มีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือในพื้นที่ชนบททุกแห่งทั่วประเทศจีน-- ช่วงปี 2013-2015 จีนได้จัดสรรงบประมาณ 2.47 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 1.13 แสนล้านบาท) เพื่อขยายโครงข่ายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ยังผลประโยชน์แก่ประชาชนราว 1.55 ล้านคน ทั้งยังดำเนินโครงการจัดหาไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์อิสระ

 

ซึ่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชากรถึง 1.19 ล้านคน และจนถึงช่วงปลายปี 2015 ประชากรทั้งหมดในจีนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างเต็มรูปแบบ-- การบรรเทาความยากจนด้วยการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เป็น 1 ใน 10 โครงการแนวหน้าด้านการแก้ปัญหาความยากจนแบบตรงจุดของจีน โดยตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา จีนได้กำหนดแผนงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอนโยบายการคลัง การเงิน และการกำหนดราคา ส่งเสริมการสร้างและบริการด้านโครงข่ายไฟฟ้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตลอดจนผลักดันโครงการบรรเทาความยากจนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลและดำเนินการโดยบริษัทต่างๆ-- นอกจากนี้ จีนยังได้สร้างสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตรวม 26.36 ล้านกิโลวัตต์ เพื่อแก้จน สร้างประโยชน์ต่อหมู่บ้านยากจนเกือบ 60,000 แห่งและครัวเรือนยากไร้กว่า 4.15 ล้านครัวเรือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง