รีเซต

เช็นแล้ว!อนุทินลงนาม ‘กัญชาสมุนไพรควบคุม’ พื้นที่สาธารณะ-ต่ำกว่า 20 ปี ห้ามใช้

เช็นแล้ว!อนุทินลงนาม ‘กัญชาสมุนไพรควบคุม’ พื้นที่สาธารณะ-ต่ำกว่า 20 ปี ห้ามใช้
TNN ช่อง16
16 มิถุนายน 2565 ( 17:08 )
110
เช็นแล้ว!อนุทินลงนาม ‘กัญชาสมุนไพรควบคุม’ พื้นที่สาธารณะ-ต่ำกว่า 20 ปี ห้ามใช้

วันนี้ ( 16 มิ.ย. 65 )นายอนุทิน ชาญวีรกูลรอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม(กัญชา) พ.ศ 2565   โดยที่พิจารณาเห็นว่า กัญชา เป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 44 มาตรา 43(3) และ (5) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาซึ่งเป็นพืชในตระกูล แคนนาบิส(Cannabis) เป็นสมุนไพรควบคุม 

ข้อ 2 ให้ผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไปสามารถครอบครองใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำหน่ายสมุนไพรควบคุมตามข้อ 1 ได้ ยกเว้นการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

- การใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะ  

- การใช้ประโยช์ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร 

- การจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร 

ข้อ 3 อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรควบคุมตามข้อที่ 1 ให้กับผู้ป่วยของตน  และ 

ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อมูลจาก  : กระทรวงสาธารณสุข

ภาพจาก : AFP/ TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง