รีเซต

น่าห่วง! พบสถิติเด็กตายจากอุบัติเหตุ 675 คนต่อปี

น่าห่วง! พบสถิติเด็กตายจากอุบัติเหตุ 675 คนต่อปี
TNN ช่อง16
24 สิงหาคม 2563 ( 11:52 )
534
น่าห่วง! พบสถิติเด็กตายจากอุบัติเหตุ 675 คนต่อปี

วันนี้( 24 ส.ค.63) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน นำไปสู่การยกระดับความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

นางสาว รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. เปิดเผยข้อมูลจากมูลนิธิไทยโรดส์ ปี 2553-2562 พบเด็กไทยที่นั่งรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพียง ร้อยละ 8 นอกจากนี้ยังพบเด็กอายุ 0 ถึง 9 ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรวม 3,373 คนเฉลี่ยปีละ 675  คน  ขณะที่เด็กอายุ 10 ถึง 24 ปีเสียชีวิตรวม 14,261 คนเฉลี่ยปีละ 2,853 คน  

สสส. จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าโครงการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่โรงเรียนเพื่อความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน มีเป้าหมายในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน โดยการผลักดันครู ผู้ปกครองและชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดการจุดเสี่ยงและยกระดับศูนย์เด็กเล็กต้นแบบและโรงเรียนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครูเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นเครื่องมือในการขยายผลต่อไป 

ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี โดยเกิดรูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนใน 3 ด้านคือด้านการจัดการจุดเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน ด้านการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง พบว่าครู เด็กเล็กและนักเรียนเกิดพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากเดิมที่มีการสวมหมวกนิรภัยเฉลี่ยร้อยละ 1 -10 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70 -100 ขณะที่กลุ่มผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 และสุดท้ายคือด้านการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัย ซึ่งมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม เช่น เกม เพลง สื่อท้องถิ่น ทำให้เด็กเรียนรู้จดจำและสื่อสารกับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง