รีเซต

เปิดขั้นตอน จองหุ้น 'OR' ผ่าน 3 แบงก์ 'กสิกรไทย-กรุงเทพ-กรุงไทย'

เปิดขั้นตอน จองหุ้น 'OR' ผ่าน 3 แบงก์ 'กสิกรไทย-กรุงเทพ-กรุงไทย'
มติชน
26 มกราคม 2564 ( 12:24 )
64
เปิดขั้นตอน จองหุ้น 'OR' ผ่าน 3 แบงก์ 'กสิกรไทย-กรุงเทพ-กรุงไทย'

หุ้น OR (โออาร์) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) น้ำมันและการค้าปลีก ได้จัดสรรเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 595.7 ล้านหุ้น กำหนดราคาเสนอขายที่ 16-18 บาทต่อหุ้น โดยเปิดให้เริ่มจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00  ผ่าน 3 ธนาคารพาณิชย์คือ ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย

 

ขณะเดียวกัน OR ได้จัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) จำนวน 300 ล้านหุ้น หรือ 11.5% เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท.ในอัตรา 95.1997 หุ้น PTTต่อ 1 หุ้น OR สามารถจองซื้อเกินสิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนในราคาที่ 18 บาทต่อหุ้น โดยกรณีการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest เริ่มจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. และกรณีซื้อผ่านหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เริ่มจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.

 

ทั้งนี้ ได้รวบรวมขั้นตอนในการจองซื้อหุ้น OR จาก 3 ธนาคารที่เปิดให้บริการ คือ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK), บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) และบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้

 

 

ธนาคารกสิกรไทย

⦁ จองซื้อผ่านสาขา

ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการ จองคิวเข้าใช้บริการที่สาขาได้ตามวันเวลาทำการของสาขา โดยทำตาม 6 ขั้นตอนที่เว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/th/branch-register/Pages/index.aspx  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไม่ต้องรอมาคิวที่สาขาเป็นเวลานานและลดความเสี่ยงในภาวะโรค “โควิด-19” ระบาด

 

 

หรือสามารถเข้ามาจองซื้อหุ้นได้ที่สาขาของธนาคารในวันและเวลาทำการ สาขาในห้างสรรพสินค้า และสำหรับวันที่ 24 30 31 มกราคม 2564 ตั้งแต่ในเวลา 08.30-15.30 น. ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการจองซื้อหุ้นได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน และสาขาสำนักสีลม ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 819

 

เตรียมเอกสารดังนี้

– สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

– สำเนาหน้าแรกสมุดเงินฝาก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีต้องการให้คืนเงินเข้าบัญชีภายหลังการจัดสรร (ถ้าไม่แนบ จะคืนเป็นเช็ค)

– หากรับหุ้นเข้าบัญชีหุ้นที่เปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ ให้เตรียมเลขที่บัญชีพอร์ตหุ้น (ไม่จำกัดว่าต้องเป็น KSecurities เท่านั้น)

– หากชำระเงินด้วยช็คให้ทำเช็คสั่งจ่าย”บัญชีจองซื้อหุ้นสาญเพิ่มทุน OR สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย” โดยจ่ายเช็คได้ถึงเที่ยงวันของวันที่ 1 ก.พ. เท่านั้น วันสุดท้าย (2 ก.พ) ไม่รับเช็ค

– ใบจองซื้อที่กรอก และลงนามครบ 2 จุด หากออกเป็นใบหุ้น ให้ระบุที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งใบหุ้นให้ชัดเจน

ทั้งนี้ ธนาคารขอแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการจองซื้อหุ้นดังกล่าว แนะนำให้ทำรายการในช่วงระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2564 เพื่อหลีกเลี่ยงความหนาแน่นในช่วงแรกและช่วงท้ายของระยะเวลาการจองซื้อ

⦁ จองซื้อผ่านออนไลน์

ได้ที่เวปไซต์  https://kasikornbank.com/th/KMyInvest/PTTOR/IPO ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพียงเป็นลูุกค้าของธนาคารกสิกรไทย  และชำระเงินผ่าน K PLUS หรือเลือกชำระผ่าน Mobile Banking หรือหากลูกค้าสนใจจองซื้อหุ้นโออาร์แต่ยังไม่มีบัญชีของธนาคาร และยังไม่มีแอพ K PLUS สามารถเปิดบัญชี e-Savings ได้ที่ https://www.kasikornbank.com/kplus และยืนยันตัวตนที่จุด K-CHECK ID ที่สาขาของธนาคารฯ ห้างสรรพสินค้า Big C และที่ทำการไปรษณีย์ไทย ก็สามารถทำการจองซื้อหุ้นโออาร์ได้เช่นกัน

 

 

ธนาคารกรุงเทพ

⦁ จองซื้อผ่านสาขา

นัดหมายจองคิวล่วงหน้า ก่อนวันและเวลานัดหมายอย่างน้อย 24 ชม.เพื่อเข้ารับบริการสาขาที่เปิดให้บริการได้ โดยจะเปิดช่วงเวลาการจองคิวเฉพาะวันที่ 24 มกราคม 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2564 (เที่ยง)  และเปิดบริการจองคิวเฉพาะใน”สาขาเต็มรูปแบบ” เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ (https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Save-And-Invest/Investment/OR-Shares/Branch-Booking)

⦁ จองซื้อผ่านออนไลน์

ธนาคารกรุงเทพ จองซื้อหลักทรัพย์” ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ 9.00 น.ของวันที่ 24 มกราคม 2564 ถึง 12.00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เลือกเมนูการลงทุน จากนั้นระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print ขั้นตอนต่อไปเลือก “สร้างโปรไฟล์จองซื้อหลักทรัพย์” ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว, เลือกวิธีการรับหลักทรัพย์ และกดต่อไป, เลือกบัญชีรับเงิน / คืนเงิน และกดต่อไป, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกด “ยืนยัน” เมื่อสร้างโปรไฟล์สำเร็จ สามารถจองซื้อหลักทรัพย์ที่มีอยู่ระหว่างเสนอขายได้ทันที

ส่วนขั้นตอนการจองซื้อหลักทรัพย์ ขั้นตอนแรกเลือกเมนู “การลงทุน” จากนั้นระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้Touch ID / Face ID / Finger Print ขั้นตอนต่อไปเลือก “หลักทรัพย์” แล้วเลือกหุ้นกู้ / หุ้นสามัญ / IFF / REIT ที่ต้องการซื้อ และกด “จองซื้อ”, ตรวจสอบรายละเอียด และกดจองซื้อ จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”, กรอกจำนวนหน่วยที่ต้องการซื้อ และกด “ต่อไป”, ตรวจสอบรายละเอียดและกด “ยืนยัน” เมื่อทำรายการสำเร็จ จะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

 

 

ธนาคารกรุงไทย 

⦁ จองซื้อผ่านสาขา

เปิดจองซื้อวันที่ 24 มกราคม 2564 – เที่ยงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถจองซื้อผ่านช่องทาง ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในวันและเวลาทำการ

⦁ จองซื้อผ่านออนไลน์

จองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ที่ Money Connect by Krungthai ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 24 ม.ค. 2564 ถึง 12.00 น. (เที่ยงวัน) ของวันที่ 2 ก.พ. 2564 ตามขั้นตอนการจองซื้อหุ้น ดังต่อไปนี้

 

 

ทั้งนี้การจองซื้อหุ้น OR ผ่านธนาคารพาณิชย์ทั้ง 3 แห่ง ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 18 บาท และจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อดังกล่าว โดยราคาเสนอสุดท้ายจะประกาศในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนการคืนเงิน คาดว่าจะคืนอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กรณีรับเงินเข้าบัญชี และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กรณีรับเป็นเช็ค ทั้งนี้นักลงทุนจะทราบผลการจัดสรรหุ้น OR ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

 

การจัดสรรหุ้น OR ดังกล่าวจะใช้วิธี Small Lot First คือ บริษัทจะให้ขั้นต่ำที่ 300 หุ้น ทุกบัญชีที่เข้ามาจองแล้ว เพิ่มให้ทีละ 100 หุ้น จนครบตามยอดจอง บริษัทจะวนไปเรื่อยๆจนครบหุ้นที่มี วิธีนี้ทำให้หุ้นจะกระจายไปยังนักลงทุนทุกคนอย่างทั่วถึงมากที่สุด มาก่อนมาหลังมีสิทธิ์ได้รับจัดสรรเท่ากัน โดยชื่อผู้จอง ผู้ชำระเงิน และผู้รับหุ้นต้องเป็นคนเดียวกัน

 

ดาวน์โหลด : ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน OR 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง