จีนเล็งส่งเสริม 'พลังงานหมุนเวียน' เป็นแหล่งจ่ายความร้อนให้ชาวชนบท

จีนเล็งส่งเสริม 'พลังงานหมุนเวียน' เป็นแหล่งจ่ายความร้อนให้ชาวชนบท
Xinhua Thai
14 กุมภาพันธ์ 2564 ( 15:28 )
14
จีนเล็งส่งเสริม 'พลังงานหมุนเวียน' เป็นแหล่งจ่ายความร้อนให้ชาวชนบท

ปักกิ่ง, 14 ก.พ. (ซินหัว) -- สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติของจีน (NEA) เปิดเผยว่าจีนเตรียมส่งเสริมการใช้งานพลังงานหมุนเวียนให้เป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักสำหรับการจ่ายความร้อนแก่ประชาชนในเขตชนบทของประเทศ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025)

 

ทั้งนี้ ทางสำนักงานฯ ได้เผยแพร่จดหมายเวียนระบุความมุ่งหมายที่จะปรับปรุงโครงสร้างพลังงานและใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนเพื่อการจ่ายความร้อน โดยเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นบังคับใช้มาตรการที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องที่

 

สำนักงานฯ ระบุว่าเพื่อดำเนินงานข้างต้นให้สำเร็จ บรรดารัฐบาลท้องถิ่นควรตั้งเป้าหมายเฉพาะโดยอิงจากสภาพแวดล้อมและความต้องการพลังงานของแต่ละท้องที่ พร้อมส่งเสริมการก่อสร้างระบบจ่ายความร้อนที่ผสมผสานพลังงานหมุนเวียนเข้ากับการให้ความร้อนด้วยวิธีอื่นๆ

 

อนึ่ง จีนยังวางแผนพัฒนาโครงสร้างพลังงานด้วยการใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนหลากหลายประเภทต่อไป ซึ่งรวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานมวลชีวภาพ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานจากมหาสมุทร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง