รีเซต

สว.อุปกิต คือใคร? เปิดประวัติ "สว.อุปกิต ปาจรียางกูร"

สว.อุปกิต คือใคร? เปิดประวัติ "สว.อุปกิต ปาจรียางกูร"
TNN ช่อง16
22 กุมภาพันธ์ 2566 ( 11:43 )
859
สว.อุปกิต คือใคร? เปิดประวัติ "สว.อุปกิต ปาจรียางกูร"

"สว.อุปกิต ปาจรียางกูร"  มีชื่อเล่นว่า อู เป็นบุตรชายของ นายอุปดิศร์ ปาจรียางกูร กับคุณหญิงอภิรา ปาจรียางกูร มีพี่สาว 1 คน คือ นางฐาวดี ปาจรียางกูร "สว.อุปกิต ปาจรียางกูร" มีชื่อเป็น ส.ว. ลำดับที่ 248 จากสมาชิกสภาสูงทั้งหมด 250 คนสว.อุปกิต ปาจรียางกูร 

 
ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด ::    28 ตุลาคม 2504


คุณวุฒิ :    รัฐศาสตรบัณฑิต Skidmore College Saratoga Springs นิวยอร์ก

Master in Industrial Location and Development Vrije Universiteit Brussel, Belgium


การอบรมและสัมมนา ::    การป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 9 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์

Oxford Programme on Negotiation รุ่น University of Oxford


อาชีพ ::    เจ้าของธุรกิจ / อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ


ประสบการณ์ ::    เจ้าหน้าที่การทูต 7 สำนักงานเลขารุัฐมนตรี ปี 2537-2542


ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคมนาคม ปี 2537-2542


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ::    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช.)

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)


ที่มาข้อมูล / ภาพ  : สมาชิกวุฒิสภา 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง