เปิดผลโพลจากประชาชน 'ถูกหวย' เป็นเรื่องโชคส่วนตัวของแต่ละคน

เปิดผลโพลจากประชาชน  'ถูกหวย'  เป็นเรื่องโชคส่วนตัวของแต่ละคน
TNN ช่อง16
15 พฤศจิกายน 2563 ( 10:05 )
96
เปิดผลโพลจากประชาชน  'ถูกหวย'  เป็นเรื่องโชคส่วนตัวของแต่ละคน
วันนี้ (15พ.ย.63) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เลขเด็ด ชัวร์หรือมั่วนิ่ม” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้หวยเลขเด็ด และเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง

จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้หวยเลขเด็ด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.12 ระบุว่า เป็นเรื่องงมงาย รองลงมา ร้อยละ 27.50 ระบุว่า เป็นโอกาสในการแสวงโชค ร้อยละ 20.68 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส ร้อยละ 16.21 ระบุว่า เชื่อในเลขเด็ดที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ร้อยละ 2.73 ระบุว่า เป็นความเชื่อ ส่วนบุคคล และร้อยละ 0.68 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวที่มีผู้ถูกหวยเลขเด็ดที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.61 ระบุว่า เป็นโชคของแต่ละคน รองลงมา ร้อยละ 22.58 ระบุว่า เป็นแค่เรื่องบังเอิญ แต่คนงมงายกันไปเอง ร้อยละ 7.58 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส ร้อยละ 4.62 ระบุว่า เชื่อว่าเป็นโชคที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ร้อยละ 3.48 ระบุว่า เป็นแรงกระตุ้นให้ซื้อตาม หรือ อยากไปขอเลขเด็ดบ้าง และร้อยละ 1.29 ระบุว่า เป็นเรื่องแปลกให้น่าติดตาม

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อหวยเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.29 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส รองลงมา ร้อยละ 31.06 ระบุว่า เป็นเรื่องงมงาย ร้อยละ 27.95 ระบุว่า เป็นโอกาสในการแสวงโชค ร้อยละ 6.29 ระบุว่า เชื่อในเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง และร้อยละ 2.20 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง