ส่งออกผลไม้ลดฮวบ แม็คโครกู้วิกฤตช่วยรับซื้อทุเรียน-เงาะ-มังคุด แก้ผลผลิตล้น-ราคาตกต่ำ

ส่งออกผลไม้ลดฮวบ แม็คโครกู้วิกฤตช่วยรับซื้อทุเรียน-เงาะ-มังคุด แก้ผลผลิตล้น-ราคาตกต่ำ
ข่าวสด
13 เมษายน 2563 ( 18:44 )
66
ส่งออกผลไม้ลดฮวบ แม็คโครกู้วิกฤตช่วยรับซื้อทุเรียน-เงาะ-มังคุด แก้ผลผลิตล้น-ราคาตกต่ำ

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้มีแนวโน้มว่าผลไม้จะล้นตลาด และมีแนวโน้มราคาจะตกต่ำมากกว่าปีที่แล้วทางแม็คโครจึงเร่งส่งทีมจัดซื้อ เพื่อพูดคุยกับเกษตรกร และรับซื้อผลผลิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี้ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่ต้องประสบปัญหาในการส่งออก โดยแม็คโครได้เพิ่มปริมาณการรับซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่กำลังเข้าสู่ช่วงขายผลไม้ตามฤดูกาล โดยวางแผนซื้อเพิ่มจากปีก่อนถึง 40% อาทิ ทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด มะม่วง เป็นต้น

พร้อมกันนี้เน้นกระจายสินค้าผ่านทุกสาขาของแม็คโครทั่วประเทศให้มากขึ้น และยังจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย อีกทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสรณรงค์ให้คนไทยอุดหนุนสินค้าเกษตร เพื่อรณรงค์การบริโภคผลไม้ตามฤดูกาลตลอดทั้งปี คาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ ลดความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ระดับหนึ่ง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเม.ย.-มิ.ย. 2563 แม็คโครจัด เทศกาลผลไม้ฤดูกาล ภาคตะวันออก จำหน่าย เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ที่ได้มาตรฐานปลอดภัยในแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ และได้เพิ่มความถี่ในการจัดโปรโมชั่นของสินค้ากลุ่มนี้ ตลอดจนเน้นการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย

“เป็นที่ทราบกันดีว่า ผลผลิตทั้งหมดของผลไม้ตามฤดูกาลที่ออกมาแต่ในละปี จะมีการบริโภคภายในประเทศเพียง 30% ส่งออกถึง 70% แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ชาวสวนต้องประสบปัญหาในการส่งออก ขณะที่ปริมาณผลผลิตคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มมากกว่าปีที่แล้ว เราทุกภาคส่วนจึงต้องช่วยกันกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้มากขึ้น และแม็คโครในฐานะศูนย์จำหน่ายอาหารคุณภาพปลอดภัย ขอเป็นแรงสนับสนุนด้านการตลาด เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกร ผ่านการรับซื้อ กระจายผลผลิต และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใต้ความเชื่อมั่นที่ว่า หากเกษตรกรอยู่ได้ เศรษฐกิจไทยก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง