รีเซต

ปักกิ่งจ่อทุ่ม 1.3 ล้านล้านหยวน พัฒนา 300 โครงการสำคัญ

ปักกิ่งจ่อทุ่ม 1.3 ล้านล้านหยวน พัฒนา 300 โครงการสำคัญ
Xinhua
11 กุมภาพันธ์ 2564 ( 11:08 )
40
ปักกิ่งจ่อทุ่ม 1.3 ล้านล้านหยวน พัฒนา 300 โครงการสำคัญ

ปักกิ่ง, 11 ก.พ. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (10 ก.พ.) คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปเทศบาลนครปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เปิดเผยแผนดำเนินโครงการสำคัญ 300 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 1.3 ล้านล้านหยวน (ราว 6 ล้านล้านบาท)

 

รายงานระบุว่าโครงการทั้งหมดครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐานหลัก ด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ขนานใหญ่ และด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง โดยแบ่งแต่ละด้านเป็น 100 โครงการ

 

โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมการคมนาคมขนส่ง พลังงาน น้ำประปา การกำจัดขยะของเสีย และอื่นๆ ส่วนโครงการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่มีเป้าหมายสร้างสมดุลด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรอื่นๆ

 

โครงการที่เหลือมุ่งเร่งความพยายามสร้างศูนย์นวัตกรรมระดับนานาชาติ รวมถึงสร้างเขตนำร่องและเขตสาธิตเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแข็งขัน โดยโครงการเหล่านี้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง อาทิ วงจรรวมและชีวการแพทย์ ตลอดจนอุตสาหกรรมการเงินและการบริการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง