รีเซต

โคราช สั่งปิดหมู่บ้านเสี่ยง คลัสเตอร์งานบุญ หลังพบยอดติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

โคราช สั่งปิดหมู่บ้านเสี่ยง คลัสเตอร์งานบุญ หลังพบยอดติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง
TNN ช่อง16
14 พฤศจิกายน 2564 ( 15:53 )
77
โคราช สั่งปิดหมู่บ้านเสี่ยง คลัสเตอร์งานบุญ หลังพบยอดติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

14 พฤศจิกายน 64 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังไม่นิ่งเนื่องจากยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกวัน โดยศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ 


พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 123 ราย เป็นการติดเชื้อกันเองในพื้นที่จังหวัด 116 ราย และติดเชื้อมาจากนอกจังหวัดอีก 7 ราย ซึ่งทำให้ยอดผู้ป่วยโควิด19 สะสมของจังหวัด อยู่ที่ 31,256 ราย ซึ่งรักษาหายแล้ว 29,296 ราย ยังรักษาอยู่ 1,722 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดเสียชีวิตสะสมจึงอยู่ที่ 238 ราย 


ทางจังหวัดฯ จึงได้เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ฉีดวัคซีนต้านโควิด19 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 32 อำเภอกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับวัคซีน จำนวน 2,633,207 ราย สามารถฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไปได้แล้ว1,524,936 ราย หรือคิดเป็น 57.91% เข็มที่ 2 ฉีดได้ 1,250,796 ราย หรือ 53.45% ,เข็มที่ 3 ฉีดได้ 106,685 ราย หรือ4.05 % รวมฉีดวัคซีนไปแล้ว 2,882,417 โดส 


แต่ทั้งนี้ เมื่อดูรายงานจาก ศบก.อำเภอ ในภาพรวมทั้งจังหวัด จะเห็นได้ว่า ยังมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้ามาในคลัสเตอร์เก่าบางคลัสเตอร์ และขณะเดียวกัน ก็เกิดคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคลัสเตอร์งานบุญ โดยพบการแพร่กระจายของเชื้อออกไปหลายวง ซึ่งล่าสุด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดฯ ที่ 11156/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย 


โดยพบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 5 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัยจ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 30 ราย 


จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ติดเชื้อมีประวัติการสัมผัสกับประชาชนในหมู่บ้านจำนวนมาก ทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง จำนวน 99 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอีก 53 ราย จึงมีความจำเป็นต้องต้องควบคุมการแพร่ของเชื้อให้ได้โดยเร็ว เนื่องจากเป็นกรณีมีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงมีคำสั่งให้ปิดพื้นที่บางส่วนของ บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 5 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ตามแผนที่แนบท้ายคำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. 


โดยห้ามผู้ใดเข้า-ออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และห้ามบุคคลในพื้นที่ควบคุมนี้รวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะ เว้นแต่ เป็นการรวมตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยหากฝ่าฝืน ถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 และ 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จะต้องระวางโทษตามกฎหมาย 


ภาพจาก ผู้สื่อข่าวนครราชสีมา

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง