รีเซต

รองนายกฯ จีน ย้ำเสริมแกร่งผลลัพธ์บรรเทาความยากจน

รองนายกฯ จีน ย้ำเสริมแกร่งผลลัพธ์บรรเทาความยากจน
Xinhua
25 พฤษภาคม 2566 ( 13:12 )
23
รองนายกฯ จีน ย้ำเสริมแกร่งผลลัพธ์บรรเทาความยากจน

หลานโจว, 25 พ.ค. (ซินหัว) -- หลิวกั๋วจง รองนายกรัฐมนตรีจีน เรียกร้องการทุ่มเทความพยายามเสริมแกร่งผลลัพธ์การบรรเทาความยากจนหลิว ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) แสดงความเห็นข้างต้นระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบและวิจัยในมณฑลชิงไห่และมณฑลกานซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ระหว่างวันจันทร์-วันพุธ (22-24 พ.ค.)หลิวกระตุ้นเตือนการยกระดับการเฝ้าติดตามแบบพลวัตด้วยมาตรการหลากหลายเพื่อป้องกันการกลับสู่ความยากจน เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบและการรับมือที่รวดเร็ว ส่งมอบการสนับสนุนอย่างทันท่วงทีและตรงจุด รวมถึงป้องกันและขจัดความเสี่ยงต่างๆ ด้วยแนวทางแม่นยำหลิวกล่าวด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพยายามเพิ่มการสนับสนุนพิเศษด้านการฟื้นฟูชนบทให้กับอำเภอสำคัญ พร้อมเสริมว่าการสนับสนุนการติดตามการโยกย้ายถิ่นฐานควรได้รับการปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นในพื้นที่ที่หลุดพ้นจากความยากจนแล้วขณะเดียวกัน หลิวชี้ว่าทางการควรเพิ่มการสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมและการจ้างงาน เพื่อช่วยประชาชนที่หลุดพ้นจากความยากจนแล้วให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง