รีเซต

พ่อแม่ลงทะเบียนรับ "เงินเยียวยาประกันสังคม" 1,400 บาททุกเดือน จาก "เงินอุดหนุนบัตร+เงินสงเคราะห์บุตร"

พ่อแม่ลงทะเบียนรับ "เงินเยียวยาประกันสังคม" 1,400 บาททุกเดือน จาก "เงินอุดหนุนบัตร+เงินสงเคราะห์บุตร"
Ingonn
14 ธันวาคม 2564 ( 10:42 )
147.7K
7
พ่อแม่ลงทะเบียนรับ "เงินเยียวยาประกันสังคม" 1,400 บาททุกเดือน จาก "เงินอุดหนุนบัตร+เงินสงเคราะห์บุตร"

พ่อแม่เฮ! ลงทะเบียนรับเงินเยียวประกันสังคม จากเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท และเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท รวมเป็นเงิน 1,400 บาททุกเดือน จนลูกอายุ 6 ปี โดยหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอยู่แล้ว 800 บาท สามารถรับเงินอุดหนุนบุตรอีก 600 บาท ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด จะมีใครได้สิทธิเงินเยียวยาบ้าง เช็กได้ที่นี่

 

 

สิทธิลงทะเบียนรับ "เงินเยียวยาประกันสังคม" 1,400 บาท

สิทธิเงินสงเคราะห์บุตร  คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 ที่มีการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนวันที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จะได้รับเดือนละ 800 บาท และมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ผู้ที่จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท จะได้เงินสงเคราะห์บุตร 200 บาท โดยทั้งนี้จะได้รับเงินจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน สามารถติดต่อรับเงินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุตรเกิด

 

สิทธิเงินอุดหนุนบุตร คือ ครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 100,000 บาท/คน/ปี และไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ จะได้รับเงินเดือนละ 600 บาท หากได้รับการอนุมัติแล้วจะได้รับเงินย้อนหลังตั้งปต่เดือนที่ลงทะเบียน แต่จะต้องเป็นครอบครัวยากจนและมีรายได้น้อยเท่านั้น

 

ดังนั้นผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องเป็นผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเยียวยาทั้งสองสิทธิ โดยหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท สามารถรับเงินอุดหนุนอีก 600 บาท ได้ หากเข้าหลักเกณฑ์

 

หลักเกณฑ์เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

 • ให้สิทธิแก่ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ในระบบประกันสังคม ซึ่งต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนวันที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 • ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
 • ได้รับเงินจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน
 • สามารถติดต่อรับเงินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุตรเกิดมา

 

ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาหรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน

 

(กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้โดยสามารถเบิกได้สูงสุดไม่เกิน 3 คน)

 

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาตามข้อมูลที่ได้รับ และ จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

 

เช็คสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform_news/
 • จากนั้นให้เข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน  สำหรับผู้ที่เข้าผ่านแอปพลิเคชั่นให้กดเลือกเมนู การเบิกสิทธิประโยชน์ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
 • ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิของผู้ประกันตน

 

หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

 • มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
   

* หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

สถานที่รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้ 

กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

 

เช็คสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด , เพจเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวประกันสังคม

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง