รีเซต

สธ.เตรียมออกประกาศกระทรวงฯ ห้ามใช้กัญชาในที่สาธารณะ

สธ.เตรียมออกประกาศกระทรวงฯ ห้ามใช้กัญชาในที่สาธารณะ
TNN ช่อง16
16 มิถุนายน 2565 ( 12:08 )
110
สธ.เตรียมออกประกาศกระทรวงฯ ห้ามใช้กัญชาในที่สาธารณะ

วันนี้ (16 มิ.ย.65) ที่กระทรวงสาธารณสุข  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตำส้มตำปูปลาร้าโดยมีใบกัญชาสด 2 ใบ พร้อมกินโชว์สื่อ โดยระบุว่า หากนำใบกัญชาสดมาปรุงอาหารสามารถทำได้ แต่ต้องใส่อย่างเหมาะสมในปริมาณที่ถูกต้อง 

เพื่อให้รสชาตอาหารกลมกล่อมได้ โดยร้านอาหาร ร้านน้ำ ผู้ประกอบการ ต้องมีป้ายติดให้ลูกค้าเห็นว่าอาหารนั้นๆ มีส่วนประกอบของกัญชาด้วย และเมนูต่างๆ ที่มีกัญชาต้องทำอย่างเปิดเผย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้ ช่อดอก สามาถนำมาใส่ในอาหารได้ ไม่ควรเกิน 1-2 ดอก ต่อหม้ออาหารที่ปรุง

ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ได้เป็นประธานประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการควบคุมกำกับการใช้กัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานท้องถิ่น

นายอนุทิน ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักและความกังวลของสังคมถึงกัญชาที่มีทั้งประโยชน์และข้อควรระวังโดยเฉพาะในเด็กและกลุ่มเยาวชน  ซึ่งจะต้องสร้างความเข้าใจและความรู้ในการใช้อย่างเหมาะสมให้กับประชาชน 

โดยการใช้พืชกัญชา เพื่อสุขภาพเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 แล้ว พบว่า ประชาชนมีการตื่นตัว โดยแอปพลิเคชั่นปลูกกัญ มีประชาชนเข้าดูกว่า 32 ล้านคน มีการยื่นขอจดแจ้งพืชกัญชา กัญชง ทั้งในครัวเรือนและประกอบการ 850,000 ราย อย. มีการ อนุมัติ แล้ว 810,000 ราย ทำให้เห็นว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก 

ขณะที่ความเป็นห่วงต่อการใช้กัญชาที่ไม่เหมาะสม ยืนยันนโยยาบกัญชา มีเจตนารมย์ก่อให้เกิดทางสุขภาพ ทางการแพทย์ การรักษาผู้เจ็บป่วย และพัฒนาให้เป็นสินค้าสุขภาพในเชิงอุตสาหกรรม ไม่มีแนวทางในการส่งเสริมในทางที่ผิด ในการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ ซึ่งไม่ต่างจากของมึนเมาอื่นๆ ขอให้สร้างความเข้าใจว่า การสูบกัญชาเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ก่อให้เกิดความรำคาญ รบกวนผู้อื่น และมีโทษ เพื่อให้เกิดวามสบายใจ 

ในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร กระทรวงสาธารณสุขได้มีการพิจารณาว่ากฎหมายที่มีอยู่ เพื่อออกมาควบคุมการใช้อย่างเหมาะสม

เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่หรือกิจการร้านค้าใด ๆ ที่ระบุไว้ตามกฎหมายนี้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 โดยได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 

และปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุข ได้ออกคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระท ให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการใช้อำนาจ ตามกฎหมายสาธารณสุข และกรมอนามัย

โดยอธิบดีกรมอนามัย ได้ออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น จะเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข ทั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดจากการใช้กัญชาที่ไม่เหมาะสม.

ขณะที่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เสนอมานั้น วันนี้จะลงนาม ประกาศ หัวใจหลัก 3 ประเด็น 

เช่น ไม่ใช้กัญชาในที่สาธารณะ ไม่อนุญาตให้ใช้กัญชาในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่ให้นมบุตร ให้ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ เช่นแพทย์เภสัชกร แพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านสามารถใช้กัญชาได้.


ข้อมูลและภาพ โดย ทีมข่าว TNN ช่อง 16

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง