กรมชลฯ เตือนเฝ้าระวัง ระดับน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพิ่มสูงขึ้นท้ายเขื่อน เพิ่ม 1 เมตร

กรมชลฯ เตือนเฝ้าระวัง ระดับน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพิ่มสูงขึ้นท้ายเขื่อน เพิ่ม 1 เมตร
ข่าวสด
23 กันยายน 2564 ( 23:07 )
7
กรมชลฯ เตือนเฝ้าระวัง ระดับน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพิ่มสูงขึ้นท้ายเขื่อน เพิ่ม 1 เมตร

กรมชลประทาน เตือนเฝ้าระวัง ระดับน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพิ่มสูงขึ้น น้ำท้ายเขื่อนช่วง จ.อยุธยาเพิ่มจากเดิม 1 เมตร สั่งจับตาเฝ้าระวังสถานการณ์ 24 ชั่วโมง

 

 

วันที่ 23 ก.ย.64 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 20–22 กันยายน 2564 และ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมาย ในช่วงวันที่ 23 - 26 กันยายน 2564 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีกำลังแรงขึ้น

 

 

และในช่วงวันที่ 27 – 28 กันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั้น

 

 

น้ำท้ายเขื่อน สูงขึ้น 1 เมตร

โดย กรมชลประทาน ได้ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,962 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มาสมทบกับแม่น้ำสะแกกรังที่สถานีวัดน้ำ Ct.19 จังหวัดอุทัยธานีอีก 126 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ก่อนไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยา ที่มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,609 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีการรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ทั้งสองฝั่งรวมจำนวน 477 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

 

 

คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทาน มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน บริเวณตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 24 - 26 กันยายน 2564

 

 

หากมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้น ที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

กำชับ ติดตามตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ พร้อมทั้งได้ประสานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ท้ายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งผู้ประกอบกิจการ ในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองโผงเผง และคลองบางบาล อย่างต่อเนื่อง

 

 

อีกทั้งทำการปรับแผนบริหารจัดการเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำ เพื่อพร่องน้ำและบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำและเร่งระบายน้ำในลำน้ำ แม่น้ำ เพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบความรุนแรงของอุทกภัยและให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมทั้งเตรียมแผนป้องกันเหตุ โดยเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ

 

 

รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านทุกแห่ง เพจ facebook กรมชลประทาน https://www.facebook.com/Kromchon หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง