รีเซต

อัปเดตไทม์ไลน์ "ดิจิทัลวอลเล็ต" เงิน 10,000 บาท ลงกระเป๋าสิ้นปีนี้!

อัปเดตไทม์ไลน์ "ดิจิทัลวอลเล็ต" เงิน 10,000 บาท ลงกระเป๋าสิ้นปีนี้!
TNN ช่อง16
26 มีนาคม 2567 ( 09:36 )
47
อัปเดตไทม์ไลน์ "ดิจิทัลวอลเล็ต" เงิน 10,000 บาท ลงกระเป๋าสิ้นปีนี้!

โครงการ "ดิจิทัลวอลเล็ต" แจกเงิน 10,000 บาท คือ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยจะโอนเงิน 10,000 บาท เข้าสู่ "กระเป๋าเงินดิจิทัล" หรือ "ดิจิทัลวอลเล็ต" ของประชาชน เพื่อให้ใช้จ่ายผ่านแอป "เป๋าตัง" กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ


วัตถุประสงค์


กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เพิ่มการจับจ่ายใช้สอย

ส่งเสริมการใช้ระบบการชำระเงินแบบดิจิทัลไทม์ไลน์ล่าสุด


27 มีนาคม 2567: ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่

เมษายน - มิถุนายน 2567: สรุปผลและเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)

กรกฎาคม - กันยายน 2567: พัฒนาระบบและเตรียมความพร้อม

ตุลาคม - ธันวาคม 2567: เปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าและประชาชน

ธันวาคม 2567: เริ่มโอนเงิน 10,000 บาท เข้า "ดิจิทัลวอลเล็ต" ของประชาชนเตรียมไว้ให้พร้อม


ดาวน์โหลดแอป "เป๋าตัง"

ยืนยันตัวตนผ่านแอป "เป๋าตัง"

รอรับเงิน 10,000 บาท


วิธีการใช้


ดาวน์โหลดแอป "เป๋าตัง"

ยืนยันตัวตนผ่านแอป "เป๋าตัง"

รอรับเงิน 10,000 บาท

เลือกซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

จ่ายเงินผ่านแอป "เป๋าตัง"


ติดตามข่าวสาร


เว็บไซต์กระทรวงการคลัง  https://www.mof.go.th/th/home

เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย  https://krungthai.com/th/personal

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง