รีเซต

อย.ชู‘ลูกชิ้นยืนกิน’ ของดีบุรีรัมย์ หนุนสูตรผสมกัญชาเพิ่มมูลค่า

อย.ชู‘ลูกชิ้นยืนกิน’ ของดีบุรีรัมย์ หนุนสูตรผสมกัญชาเพิ่มมูลค่า
TNN ช่อง16
19 พฤศจิกายน 2564 ( 17:16 )
64
อย.ชู‘ลูกชิ้นยืนกิน’ ของดีบุรีรัมย์ หนุนสูตรผสมกัญชาเพิ่มมูลค่า

วันนี้ ( 19 พ.ย. 64 )นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงต่อผู้สื่อข่าวที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่า สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มุ่งมั่นส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศสามารถ ดําเนินการผลิตอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งจะทําให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ผู้ผลิตขายผลิตภัณฑ์ได้ และยังเป็นปัจจัย สําคัญในการนําผลิตภัณฑ์เข้าสู่สนามการแข่งขันทั้งในเวทีระดับประเทศและเวทีโลก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้ เข้มแข็ง ส่งต่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศมีความมั่นคง ซึ่งการที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและ ปลอดภัยเป็นปัจจัยสําคัญในการรองรับนโยบายเปิดประเทศ 

ดังนั้น ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 อย. จึงได้นําคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เยี่ยมชม การดําเนินงานของแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้าสู่ จังหวัด ทั้งนี้ บุรีรัมย์เป็นแหล่งปลูกพืชกัญชาและกัญชงที่สําคัญ จึงเป็นวัตถุดิบที่จังหวัดส่งเสริมให้มีการพัฒนาสายพันธุ์ และ นําไปผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบต่าง ๆ อย. ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ผลิตและแปรรูปกัญชากัญชง 2 แห่ง คือ 

1.วิสาหกิจ ชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อการแพทย์ ซึ่งมีการปลูกกัญชาในระบบควบคุมแสงในอาคาร (In door) และปลูกในโรงเรือนป้องกัน แมลง (กรีนเฮ้าส์) โดยจะมีการขยายแปลงปลูกในระบบเปิด (Out doorเพื่อหาพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาค อีสาน จะได้ลดต้นทุนการปลูกและแปรรูป ช่วยให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน 

2.บริษัท สยาม เรวะ (2020) จํากัด ได้รับ อนุญาตปลูกกัญชงรายแรกของจังหวัดในแบบระบบปิด มีการควบคุมคุณภาพและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ มีการ คัดเลือกสายพันธุ์เพื่อให้ได้กัญชงที่มีคุณภาพสําหรับการส่งออกและต่อยอดผลิต 

ที่สําคัญ จังหวัดบุรีรัมย์ยังมีอาหารที่โด่งดังไปทั่วโลก คือ ลูกชิ้นยืนกิน ซึ่งมีผู้ผลิตและจําหน่ายหลายราย โดยมี การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสูตรกัญชาในลูกชิ้นและน้ําจิ้มด้วย ซึ่ง อย. และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ยินดีส่งเสริมให้ ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการใช้กัญชาเป็นส่วนผสมในการผลิตลูกชิ้น ลูกชิ้นยืนกินจะเป็นเมนูอาหารยอดนิยมที่ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติรับประทานได้อย่างสบายใจ และเชื่อมั่นได้ในเรื่องความปลอดภัย 

นอกจากนี้ อย. ยังได้เข้าเยี่ยมชม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยาง ที่ผลิตขนมทองม้วนสอดไส้ทั้งฝอยทอง ดอกอัญชัน พริกไทยดํา ใบหม่อน และใบมะรุม กล้วยเบรกแตก เคยได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจําปี 2558 และห้างหุ้นส่วนจํากัด วรารัตน์ฟู้ดส์ ผลิตอาหาร ประเภทลูกชิ้นหมู เนื้อ ปลา ไก่ ฮอทดอก ไส้กรอกต่าง ๆ ซึ่งมีการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. สนับสนุนให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ และที่ผ่านมาได้ปลดล็อกข้อกฎหมายเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยสามารถนําไปเป็นส่วนผสมในการผลิต อาหาร เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่ง อย. พร้อมบริการให้คําปรึกษาในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์และพิจารณาด้วย ความรวดเร็ว เช่น เครื่องสําอางกัญชากัญชง อย. ได้อํานวยความสะดวกรับจดแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-submission) อนุมัติภายใน 3 วันทําการเท่านั้น และในการเยี่ยมชมครั้งนี้ อย. ได้รับฟังความคิดเห็นด้านต่าง ๆ จากพื้นที่เพื่อนําไปปรับปรุง ระเบียบและขั้นตอนการขออนุญาตให้เหมาะสมรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่ง อย. เห็นถึงความตั้งใจของผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และเชื่อมั่นว่าจะประสบผลสําเร็จสามารถรองรับนโยบายการเปิดประเทศได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลจาก : องค์การอาหารและยา

ภาพจาก : ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์/AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง