รีเซต

ลาวเล็งเร่งพัฒนา 'ระบบขนส่ง' ให้ทันสมัย เอื้อขับเคลื่อนการเติบโต

ลาวเล็งเร่งพัฒนา 'ระบบขนส่ง' ให้ทันสมัย เอื้อขับเคลื่อนการเติบโต
Xinhua
12 เมษายน 2567 ( 14:50 )
21
ลาวเล็งเร่งพัฒนา 'ระบบขนส่ง' ให้ทันสมัย เอื้อขับเคลื่อนการเติบโต

  (แฟ้มภาพซินหัว : คนขับรถตุ๊กตุ๊กรอลูกค้าใกล้ตลาดกลางคืนในนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 21 ก.ค. 2021) 

เวียงจันทน์, 12 เม.ย. (ซินหัว) -- สอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีลาว เรียกร้องภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศให้ทันสมัย และดึงเอาศักยภาพที่ได้จากเครือข่ายทางรถไฟออกมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต

สอนไซกล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับโยธาธิการและการขนส่งของลาวเมื่อวันอังคาร (9 เม.ย.) ว่าการขนส่งและโลจิสติกส์เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเครื่องมือสร้างรายได้ที่สำคัญ พร้อมเรียกร้องกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของลาวบำรุงรักษาท้องถนนสาธารณะให้คงทนเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทาง

สอนไซเสริมว่าทางรถไฟจีน-ลาวเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจของลาว และเรียกร้องให้มีการพัฒนาระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่บูรณาการเข้ากับทางรถไฟจีน-ลาว เพื่อเพิ่มบทบาทของทางรถไฟสายนี้ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง