รีเซต

วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก สภากาชาดไทยชวนบริจาคสเต็มเซลล์ รักษาผู้ป่วยโรคเลือด

วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก สภากาชาดไทยชวนบริจาคสเต็มเซลล์ รักษาผู้ป่วยโรคเลือด
TNN ช่อง16
10 กันยายน 2565 ( 14:08 )
109
วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก สภากาชาดไทยชวนบริจาคสเต็มเซลล์ รักษาผู้ป่วยโรคเลือด

20 ปี ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ประเทศไทย รวมพลังเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือด เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนผู้บริจาคโลหิตลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี การเดินทางตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-17 กันยายน 2565 

ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่ ผู้บริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ รับ “เสื้อยืด Thank You Stem Cells Donors” เป็นที่ระลึก

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า องค์กร World Marrow Donor Association กำหนดให้วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 17 กันยายน 2565 เป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day) 

เพื่อขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ทั่วโลก อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของการจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ที่มีอยู่ทั่วโลกกว่า 41 ล้านราย โดยกิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นครั้งแรก ในปี 2558 มีมากกว่า 61 ประเทศ ร่วมจัดกิจกรรม


ในประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา ให้จัดตั้ง “ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ” ทำหน้าที่จัดหาอาสาสมัครผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือสเต็มเซลล์ ที่ไม่ใช่ญาติให้แก่ผู้ป่วย 

เพื่อเป็นศูนย์กลางทะเบียน ตั้งแต่ปี 2545 รวมระยะเวลา 20 ปี ปัจจุบันสามารถจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ในประเทศไทย ได้จำนวน 312,601 ราย แต่มีผู้ที่สามารถบริจาคสเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยได้จริงเพียง 518 ราย 

และยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ จำนวน 2,615 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง โรคธาลัสซีเมีย โรคไขกระดูกฝ่อ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น

ในทางการแพทย์ การใช้สเต็มเซลล์เพื่อการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่าย เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตวิทยาให้หายขาดจากโรคดังกล่าวได้ แต่การที่จะเป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์นั้น เป็นไปได้ยาก 

เนื่องจากผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่ไม่ใช่ญาติ มีโอกาสที่จะพบเนื้อเยื่อ HLA ตรงกันกับผู้ป่วยเพียง 1 ใน 10,000 เท่านั้น ดังนั้น การรณรงค์จัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดจากโรคโลหิตวิทยาได้มากยิ่งขึ้น


ผู้บริจาคโลหิตและผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมในสัปดาห์วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2565 ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 กันยายน 2565 ดังนี้ 

1. กิจกรรมบริจาคโลหิตและลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ รับ “เสื้อยืด Thank You Stem Cells Donors” เป็นที่ระลึก

• ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่ 

2. กิจกรรม แชะ แชร์ โชว์ 20 ปี การเดินทางตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์

• โพสต์ภาพและข้อความเชิญชวนเป็นครอบครัวอาสาสมัครสเต็มเซลล์ลงเฟซบุ๊ก หรือ อินสตราแกรม ตั้งค่าเป็นสาธารณะ ติด Hashtag #20yrstemcellsTH #WMDD2022 ตลอดเดือนกันยายน 2565 โดย 20 ภาพ โดนใจ รับเสื้อยืด “20 ปี การเดินทางตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์"


ข้อมูลและภาพจาก สภากาชาดไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง