รีเซต

'พิพัฒน์' เปิดงานมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ต

'พิพัฒน์' เปิดงานมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ต
มติชน
1 พฤษภาคม 2565 ( 08:49 )
20
'พิพัฒน์' เปิดงานมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ต

เมื่อค่ำวันที่ 30 เมษายน 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา (Seafood & Sport Festival) ประจำปี 2565 โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมฯ ณ สวนนวมินทรราชา87 พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

 

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยสภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการภาวะเศรษฐกิจสำคัญ ประกอบด้วย การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริโภค ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาภาคธุรกิจท่องเที่ยว และที่เกี่ยวเนื่อง ให้ดำเนินธุรกิจที่มีมูลค่าสูง และมีความยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าบริการ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวรวมทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การจัดงานโครงการในครั้งนี้ เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมกับจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดโครงการมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา (Seafood & Sport Festival) ประจำปี 2565 ขึ้น จำนวน 2 กิจกรรม ณ สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2565

 

รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทรมาร่วมออกร้านจำหน่ายอาหารกว่า 100 ราย ซึ่งสินค้าอาหารจะแบ่งออกเป็น 4 โซน ดังนี้ โซนที่ 1 อาหารพื้นเมือง, โซนที่ 2 อาหารซีฟู๊ด, โซนที่ 3 สินค้าของชุมชน และโซนที่ 4 สินทั่วไป และรถฟู๊ดทรัค โดยเข้าร่วมออกร้านในงาน ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

สำหรับกิจกรรมบนเวที มีการแสดงดนตรีบนเวทีและศิลปินทั่วไปในท้องถิ่น เช่น กิจกรรมแสดงวิถีการออกกำลังกายชาวศรีสุนทร นิทรรศการงานสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยทางด้านอาหาร ยังมีจุดถ่ายภาพ (Check–in) เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศในงานฯ โดยการจัดงานครั้งนี้เทศบาลได้ถือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวนานาชาติรู้จัก และเข้ามาเที่ยวปีละหลายล้านคน เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลหมู่เกาะ ประวัติศาสตร์ ประเพณีท้องถิ่น มีชุมชนที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม และวิถีชีวิตชาวภูเก็ตที่น่าสนใจ

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว ตั้งแต่ในปี 2563 เริ่มมีการติดเชื้อในประเทศไทย นักท่องเที่ยวเข้ามาภูเก็ตลดลง ทำให้ให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง ส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจในปี 2564 ของจังหวัดภูเก็ตที่สำคัญ คือ ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และปัญหาการจ้างงาน

จึงได้จัดงานโครงการมหกรรมอาหารทะเล และการกีฬา (Seafood & Sport Festival) เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน และเกิดการจ้างงานให้ผู้ประกอบการ และประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตภายหลังได้รับผลกระทบ จึงได้บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงเทศบาลตำบลศรีสุนทร กำหนดจัดมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา ขึ้นในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ เพื่อสร้างกระตุ้นการจับจ่ายสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานโครงการมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา (Seafood & Sport Festival) ครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต เร่งการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนมากขึ้น อันจะทำให้เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น และขอขอบคุณ เทศบาลตำบลศรีสุนทร และทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ตลอดจนนักลงทุนรุ่นใหม่ มีช่องทาง และเพิ่มโอกาสในด้านของเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น และขอเชิญทุกท่าน มาเลือกซื้อสินค้าต่างๆ และเที่ยวชมภายในงานระหว่างวันที่ 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2565 เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง