จีนเผย 'น้ำประปา' ครอบคลุมพื้นที่ชนบท 83% แล้ว

จีนเผย 'น้ำประปา' ครอบคลุมพื้นที่ชนบท 83% แล้ว
Xinhua Thai
5 มีนาคม 2564 ( 14:10 )
49
จีนเผย 'น้ำประปา' ครอบคลุมพื้นที่ชนบท 83% แล้ว

ปักกิ่ง, 5 มี.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (4 มี.ค.) กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีน เปิดเผยว่าจีนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของน้ำดื่มให้ประชากรยากจนทั้งหมด ขณะดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020) โดยมีน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่ชนบทร้อยละ 83 แล้ว

 

นอกจากนั้นมีการจัดตั้งโครงการบรรเทาความยากจนที่เกี่ยวข้องกับน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ชนบทรวม 118 โครงการด้วย โดยช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จีนดำเนินงานอนุรักษ์น้ำในเขตชลประทานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เสร็จสิ้น พร้อมบรรลุเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำชลประทานให้สูงแตะ 0.55 สำเร็จก่อนกำหนด

 

ทั้งนี้ กระทรวงฯ กล่าวว่ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กภายในแถบเศรษฐกิจลุ่มน้ำแยงซี (Yangtze River Economic Belt) โดยมีการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวม 616 แห่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง