รีเซต

ว่าที่คุณแม่-คุณพ่อต้องอ่าน! 3 สิทธิจากประกันสังคม เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

ว่าที่คุณแม่-คุณพ่อต้องอ่าน! 3 สิทธิจากประกันสังคม เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่
TNN ช่อง16
13 สิงหาคม 2565 ( 13:06 )
60
ว่าที่คุณแม่-คุณพ่อต้องอ่าน! 3 สิทธิจากประกันสังคม เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดข้อมูล 3 สิทธิจากประกันสังคม สำหรับว่าที่คุณแม่ คุณพ่อ

สิทธิคลอดบุตร 

เหมาจ่ายค่าคลอดบุตร 

15,000 บาท ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ 

*ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร 

(สิทธิเฉพาะผู้ประกันตนฝ่ายหญิง)

เหมาจ่ายร้อยละ 50 

ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน 

*ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้ง

 เงื่อนไขการรับสิทธิ

- ผู้ประกันตน ม. 33 และ 39 เมื่อจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนวันคลอดบุตร

- ผู้ประกันตน ม.38 และ 41 เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน และได้รับสิทธิคุ้มครองภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

สิทธิฝากครรภ์ 

ค่าตรวจครรภ์และฝากครรภ์  1,500 บาท

- อายุครรภ์ ไม่เกิน 12 สัปดาห์

จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 500 บาท

- อายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์

จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 300 บาท

- อายุครรภ์ 20-28 สัปดาห์

จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 300 บาท

- อายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์

จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 200 บาท

- อายุครรภ์ 32-40 สัปดาห์

จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 200 บาท

*สามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่คลอดบุตร ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก 

สิทธิสงเคราะห์บุตร 

 เงินสงเคราะห์บุตร  800 บาท/เดือน/บุตร 1 คน  (สูงสุดคราวละ ไม่เกิน 3 คน) ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

เงื่อนไขการรับสิทธิ

ผู้ประกันตนตามมาตรา33 และมาตรา39 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

เงื่อนไขการหมดสิทธิ

1. เมื่อบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ หรือบุตรเสียชีวิต

2. ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

3. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

สามารถยื่นเรื่องรับสิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


ข้อมูลจาก ประกันสังคม

ภาพจาก TNN ONLINE (แฟ้มภาพ) / ประกันสังคม

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง