รีเซต

ลุ้น! เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เดือนพ.ย.นี้ พร้อมกับ อบต.ทั่วประเทศ

ลุ้น! เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เดือนพ.ย.นี้ พร้อมกับ อบต.ทั่วประเทศ
TNN ช่อง16
27 สิงหาคม 2564 ( 23:59 )
130
ลุ้น! เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เดือนพ.ย.นี้ พร้อมกับ อบต.ทั่วประเทศ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สข.) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้   อ่านประกาศฉบับเต็ม


ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า อาจจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ และผู้ว่าฯกทม. ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมกับการเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศด้วยยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง