สสจ.โคราช ชี้แจงยังไม่กักตัว 14 วัน แค่หารือเฉยๆ ยังไม่สรุป

สสจ.โคราช ชี้แจงยังไม่กักตัว 14 วัน แค่หารือเฉยๆ ยังไม่สรุป
มติชน
7 เมษายน 2564 ( 20:50 )
16
สสจ.โคราช ชี้แจงยังไม่กักตัว 14 วัน แค่หารือเฉยๆ ยังไม่สรุป

นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา กล่าวชี้แจงว่า วันนี้ ( 7 เมษายน ) มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา แล้วมีข่าวเผยแพร่ที่ลงในโซเซียล เรื่องการกักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 14 วัน ของโคราชนั้น เป็นเพียงข้อหารือซึ่งยังไม่ได้สรุป แต่มติที่ประชุมได้จัดทำแผนเป็นหลายแนวทาง เพื่อเสนอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณา แนวทางที่เห็นชอบร่วมกันคือแนวทางที่เคยดำเนินการคราวที่สมุทรสาคร มีการระบาดครั้งก่อนนั้นถือว่าเป็นแนวทางกลางที่สุด หากเข้ามาในเขตโคราชขอให้ไปรายงานตัว ว่ามาจากพื้นที่การระบาดหรือมีไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบเรื่องไข้และเรื่องทางเดินหายใจ

 

ยังไม่ได้เป็นการกักตัว 14 วัน ตามข่าวที่เสนอไปนั้นมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน แต่ขอความร่วมมือไม่ควรไปทำกิจกรรมใดๆที่เป็นการรวมกลุ่ม เมื่อทำธุระเสร็จขอให้รีบกลับบ้านและเฝ้าระวังตนเอง หากมีอาการผิดปกติก็ให้แจ้ง อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากว่ามีประวัติเสี่ยง อยู่ในจุดเสี่ยงที่มีการระบาดและมีไทม์ไลน์เสี่ยง ในกลุ่มนี้เราจะนำไปตรวจในโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆทั้งหลายลงได้ ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลข้อสั่งการจากช่องทางประชาสัมพันธ์ส่วนราชการเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง