รีเซต

นายกฯ เปิดงานเมืองน่าเที่ยว โชว์เสน่ห์อัตลักษณ์ไทย หวังกระตุ้นไฮซีซั่นท่องเที่ยวไทยตลอดปี

นายกฯ เปิดงานเมืองน่าเที่ยว โชว์เสน่ห์อัตลักษณ์ไทย หวังกระตุ้นไฮซีซั่นท่องเที่ยวไทยตลอดปี
TNN ช่อง16
8 มิถุนายน 2567 ( 12:31 )
21
นายกฯ เปิดงานเมืองน่าเที่ยว โชว์เสน่ห์อัตลักษณ์ไทย หวังกระตุ้นไฮซีซั่นท่องเที่ยวไทยตลอดปี

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน "เปิดเมืองน่าเที่ยว" หนึ่งในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND ด้วยกลยุทธ์สำคัญเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองน่าเที่ยว นำไปสู่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยกเสน่ห์ไทยของเมืองน่าเที่ยว 5 ภูมิภาค ตามแนวคิด 5 Must Do in Thailand นำเสนออาหาร สินค้าหัตถกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค พร้อมเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองน่าเที่ยว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวให้ทุกฤดูกาลเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทย ณ จริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่

นายเศรษฐา กล่าวว่า "เปิดเมืองน่าเที่ยว" เป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาลตามนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND เพื่อมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็น Tourism Hubที่สำคัญของโลก โดยรัฐบาลจะเร่งจุดพลังทางการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะ 1 ใน 5 กลยุทธ์สำคัญ คือ การเชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองรอง ซึ่งจะปรับภาพลักษณ์ยกระดับเป็นเมืองน่าเที่ยว โดยใช้ความสดใหม่ของเมืองน่าเที่ยว ผนวกกับเสน่ห์แบบไทยไทยดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เกิดการขยายวันพักและเพิ่มค่าใช้จ่าย ซึ่งล่าสุดรัฐบาลได้เห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวในช่วง Low Season โดยบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าที่พักในเมืองรอง (เมืองน่าเที่ยว หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามจริงไม่เกิน 15,000 บาท และนิติบุคคลสามารถนำค่าใช้จ่ายการจัดอบรมสัมมนาในเมืองน่าเที่ยว หักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2567 เพื่อเพิ่มแรงส่งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว เปลี่ยนให้ทุกฤดูกาลเป็นไฮซีชั่นของการท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ระดับฐานรากอย่างยั่งยืน

ด้านนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวตามนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND ของรัฐบาล ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานแก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเร่งกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 

โดยใช้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดในพื้นที่เมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศภายใต้การบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน ด้วยแนวคิด 365 วัน มหัศจรรย์เมืองน่าเที่ยว ซึ่งการจัดงาน "เปิดตัวเมืองน่าเที่ยว" ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ณ จริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำเสนอเมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมทางการท่องเที่ยวของเมืองน่าเที่ยวทั้ง 5 ภูมิภาค ผ่านแนวคิด 5 Must Do in Thailand ยกเสน่ห์ไทยของเมืองน่าเที่ยว 5 ภูมิภาคมาให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดอันจะเป็นการสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย นำไปสู่การสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมายต่อไป 

กิจกรรม "เปิดเมืองน่าเที่ยว" ในครั้งนี้ ททท. ร่วมกับเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป พาผู้เข้าร่วมงานสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย Must Eat, Must See,  Must Seek, Must Buy  และ Must Beat(เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.67)

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ข่าวที่เกี่ยวข้อง