รีเซต

อพท. ดัน "สุพรรณบุรี" ขึ้นแท่น "แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล"

อพท. ดัน "สุพรรณบุรี" ขึ้นแท่น "แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล"
TNN ช่อง16
8 กรกฎาคม 2563 ( 16:28 )
77
อพท. ดัน "สุพรรณบุรี" ขึ้นแท่น "แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล"

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 หรือ อพท.7 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้บูรณาการความร่วมมือกับ 17 องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ด้วยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ที่จะรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่ของจังหวัด ได้ยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ได้สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกายได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการที่ทันสมัย มีความปลอดภัย ด้วยราคาที่เป็นธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับและต่อยอดการพัฒนาของจังหวัดสุพรรณบุรีสู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล 

รายละเอียดของความร่วมมือนี้ เริ่มตั้งแต่การร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีการจัดการการท่องเที่ยว ที่มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)  พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสถานบริการต่างๆ อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ มีการเดินทางที่สะดวก จึงถือเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษและพื้นที่เชื่อมโยง ที่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ที่มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย อพท.เข้าไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ที่เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเข้าถึงและการรองรับการท่องเที่ยวปราศจากอุปสรรคของคนทั้งมวล (Tourism for All)

นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี กล่าวว่า การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการเปิดประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์เพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม โดเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุ ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีถือเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นพื้นที่เชื่อมโยงอีกหนึ่งเส้นทางเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เติบโต  อย่างมั่นคง และพร้อมบูรณาการร่วมกับโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ปลอดภัยจากการแพร่ระบายของโรคไวรัส โควิด  – 19


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง