รีเซต

เทศบาลเมืองอ่างศิลานำทีมปลูกต้นโกงกาง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อ่าวอ่างศิลา

เทศบาลเมืองอ่างศิลานำทีมปลูกต้นโกงกาง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อ่าวอ่างศิลา
TNN ช่อง16
27 กรกฎาคม 2565 ( 17:09 )
44
เทศบาลเมืองอ่างศิลานำทีมปลูกต้นโกงกาง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อ่าวอ่างศิลา

เมื่อเร็วๆนี้ นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นำทีมผู้บริหารและบุคลากรร่วมกับภาคีเครือข่ายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับอ่าวอ่างศิลาโดยปลูกต้นโกงกางร่วม 1,000 ต้น บริเวณป่าชายเลนอ่าวอ่างศิลาโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อาทิสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ชลบุรี  ซึ่งนำโดยนายธเนศ  มั่นน้อย ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลฯ และสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดชลบุรี นำโดยนายสุทิน  ไชยวัฒน์ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดชลบุรี

นายวินัย กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่มีความประสงค์จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดยเฉพาะสัตว์ทะเลที่ต้องอาศัยป่าชายเลนเป็นที่เจริญเติบโต โดยพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 จึงได้ร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยปลูกป่าโกงกางจำนวนเกือบ 1,000 ต้น

อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนประชาชนทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาเพื่ออ่างศิลาและสังคมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยมีทีมงานเครือข่ายที่ร่วมกันพัฒนาชายฝั่งทะเลมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น สำนักงานกงคุมประพฤติ ชลบุรี ที่นำจิตอาสาคุมประพฤติ ทำความดีเพื่อแผ่นดิน มาร่วมปลูกป่าโกงกาง และมีแผนการที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าชายเลน ทุกปี 

ขณะที่นายธเนศ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นความมือที่สำคัญกับเทศบาลเมืองอ่างศิลาที่จะบูรณะ ฟื้นฟู บำรุงรักษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวอ่างศิลาที่มีลักษณะเป็นป่าชายเลนประมาณ 40 ไร่ ให้เป็นสถานที่ที่อุดมสมบูณ์เหมาะกับการอยู่อาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว และคาดว่าจะมีการขยายผลความร่วมมือในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

ด้านนายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า นอกจากการร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้แล้ว เทศบาลเมืองอ่างศิลาเตรียมขยายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อพัฒนาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าในเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของ เด็กเยาวชน และนักท่องเที่ยวในโอกาสต่อๆ ไป และจะเป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางเลือกอีกแห่งของชลบุรีในอนาคต


ภาพจาก เทศบาลเมืองอ่างศิลา

 ภาพจาก เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง