รีเซต

"เศรษฐา ทวีสิน" ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง 4 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ขับเคลื่อนงานรัฐบาล

"เศรษฐา ทวีสิน" ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง 4 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ขับเคลื่อนงานรัฐบาล
TNN ช่อง16
4 ตุลาคม 2566 ( 17:40 )
83
"เศรษฐา ทวีสิน" ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง 4 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ขับเคลื่อนงานรัฐบาล

"เศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง 4 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


4 ตุลาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 259/2566 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 

ตามที่ได้มีคำสั่งที่ 234/2566 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 นั้น 

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 234/2566 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 

เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายเพิ่มเติม โดยให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 10-13 

10. นายธงทอง จันทรางศุ เป็นที่ปรึกษา 

11. นายไพฑูร ชุติมากรกุล เป็นที่ปรึกษา 

12. นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์ เป็นที่ปรึกษา 

13. พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน เป็นที่ปรึกษา 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566ภาพจาก Thaigov

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง