TrueID

'กทม.' ตั้งจุดแจกชุดตรวจเอทีเค ให้ผู้มีแอพพ์ 'เป๋าตัง'

'กทม.' ตั้งจุดแจกชุดตรวจเอทีเค ให้ผู้มีแอพพ์ 'เป๋าตัง'
มติชน
3 พฤศจิกายน 2564 ( 10:08 )
17
'กทม.' ตั้งจุดแจกชุดตรวจเอทีเค ให้ผู้มีแอพพ์ 'เป๋าตัง'

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล นำโดยน.ส.จงจิตต์ อาจวงษา นักสังคมสังเคราะห์ จากศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นำเจ้าหน้าที่มาตั้งจุดแจกชุดตรวจแอนติเจน เทสต์ คิท หรือ เอทีเค จำนวน 1,000 ชุด ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. มาแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป ที่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยผู้ที่ประสงค์จะรับต้องทำการลงทะเบียนและทำแบบทดสอบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ฃผ่านแอพ

พ์เป๋าตัง และจะได้รับชุดตรวจเอทีเค 2 ชุด ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและข้าราชการในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง