รีเซต

สรุปรายละเอียด 5 ข้อ นโยบายรัฐบาล ระยะสั้น-กลาง-ยาว ทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ-สร้างรายได้

สรุปรายละเอียด 5 ข้อ นโยบายรัฐบาล ระยะสั้น-กลาง-ยาว ทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ-สร้างรายได้
TNN ช่อง16
11 กันยายน 2566 ( 12:15 )
92
สรุปรายละเอียด 5 ข้อ นโยบายรัฐบาล ระยะสั้น-กลาง-ยาว ทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ-สร้างรายได้

สรุปรายละเอียด 5 ข้อ นโยบายรัฐบาลระยะสั้น-กลาง-ยาว ทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ-สร้างรายได้-สร้างคุณภาพชีวิต


11 กันยายน 2566 เมื่อเวลา 09.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อรัฐสภา ที่มีขึ้นในที่ 11-12 กันยายน 2566 โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม


ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาโดยมุ่งมั่นทำงาน แก้วิกฤตการณ์ประเทศ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคน 


สรุปคำแถลงนโยบายรัฐบาล


ระยะสั้น


กระตุ้นเศรษฐกิจ


- เติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet

กระตุกเศรษฐกิจประเทศให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง


เร่งด่วน


- แก้ปัญหาหนี้สิน พักหนี้เกษตรกร-ประคองภาระหนี้สิน SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

- ลดภาระค่าพลังงาน ไฟฟ้า-ก๊าซหุงต้ม-น้ำมัน

- เร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

- มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น หารือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

- ฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือ


ระยะกลาง-ยาว


สร้างรายได้


- เปิดประตูการค้า เจรจา FTA ยกระดับ Passport ไทย

- พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ อุตสาหกรรมสีเขียว-เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมสตาร์ทอัพ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งของประเทศ

- สร้างรายได้เกษตรกรรม การประมง และปศุสัตว์ 

"ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้"


สร้างและขยายโอกาส


- ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน พิจารณาเอกสารสิทธิให้เป็นโฉนด

- เปลี่ยนรัฐที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบให้เป็น "ผู้สนับสนุน"

- ผลักดัน "รัฐบาลดิจิทัล"

- ส่งเสริม 1 ครอบครัว 1 Soft Power

ปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมงานวิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต


สร้างคุณภาพชีวิต


- พัฒนาหน่วยงานความมั่นคง-กองทัพให้ทันสมัย เช่น เปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจ และลดกำลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตรระดับสูง

- ปราบปรามยาเสพติด / ยึดทรัพย์ผู้ผลิตและผู้ค้า / เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย

- ดูแลสิ่งแวดล้อม อากาศที่สะอาดสำหรับทุกคน

- ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค

- ดูแลคนทุกกลุ่มด้วย "สวัสดิการโดยรัฐ"

- ผลักดันกฎหมายสนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียมคลิกอ่านรายละเอียดฉบับเต็ม แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาข้อมูลจาก พรรคเพื่อไทย

ภาพจาก TNN ONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง